Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Заступник декана з виховної роботи

Рожі Інна Геогріївнакандидат педагогічних наук, викладач кафедри географії та методики її навчання 

Навчальний корпус №1, 310 ауд.,

E-mail: inna.rozhi.93@gmail.com

Народилась 16 грудня 1993 року в с. Тинівка, Жашківського району, Черкаської області.
З 1999 по 2010 р. навчалася в Тинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
З 2010 по 2014 р. навчалась в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, отримала диплом бакалавра та здобула кваліфікацію вчителя географії.
З 2014 по 2015 р. навчалася в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, отримала диплом спеціаліста з відзнакою та здобула кваліфікацію географа. Вчителя географії, біології та економіки. Організатора краєзнавчо-туристської роботи.
Також протягом 2014-2015 р. здобула ступінь магістра та кваліфікацію географа. Викладача географії.
З 2014 по 2015 р. працювала лаборантом кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
З 1 листопада 2015 року зарахована до аспірантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
З 1 вересня 2017 р. працює викладачем кафедри географії та методики її навчання.

29 березня 2018 року захистила дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів географії  до краєзнавчо-туристської роботи на засадах компетентнісного підходу» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  із спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Наукові інтереси: краєзнавчо-туристська робота та педагогічні технології в процесі навчання.

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Браславська О. В. Краєзнавство і туризм в історії розвитку школи й педагогічної думки / О. В. Браславська, І. Г. Рожі // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти. – 2016. – С. 94-100.

Рожі І. Г. Аналіз вивчення краєзнавчо-туристичної роботи / І. Г. Рожі, О. В. Браславська // Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в геограічній, еклогічній та хімічній освіті: матеріали Всеукр. науково-практ. Інтернет-конф. ( м.Умань,17 листопада 2017 р.). – Умань. Візаві, 2017. – С. 104-108.

Браславська О. В. Предметно-професійна компетенція в краєзнавчо-туристській роботі майбутнього учителя географії / О. В. Браславська, І. Г. Рожі // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції ( Дніпро, 25-26 травня 2018 р.). Дніпро, 2018. С.61-62.

Рожі І. Г. Формування пізнавальної самостійності учнів на уроках / І. Г. Рожі // Природничі науки і освіта. – Умань: ВПЦ «Візаві». – 2018. – С. 149–151.

Рожі І. Г. Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів географії під час туристсько-краєзнавчої роботи / О. В. Браславська, І. Г. Рожі // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – № 4.2. – С. 102–106.


Наверх