> Оздоровлення студентів природничо-географічного факультету | Офіційний сайт природничо-географічного факультету УДПУ ім. П.Тичини

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Оздоровлення студентів природничо-географічного факультету
Опубліковано: 11.10.2019, 9:17

Професорсько-викладацький склад та керівництво природничо-географічного факультету намагається створити усі необхідні умови для організації оздоровлення і відпочинку студентів у поза навчальний час. З метою поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров’я студентів факультету, відновлення їх життєвих сил, створення умов для продовження виховного і освітнього процесу та розвитку їх творчих здібностей відповідно до плану виховної роботи на 2019-2020 роки здійснено ряд заходів.

Оздоровлення студентської молоді здійснювалось за рахунок практик. Відвідавши різні куточки нашої держави, студенти мали можливість удосконалювати професійну діяльність, на прикладі конкретних життєвих ситуацій пізнавали самих себе, вибудувати власні взаємостосунки.
Забезпечення студентів факультету якісним та змістовним дозвіллям було пріоритетним напрямком діяльності профкому та викладачів факультету у реалізації соціальної політики.


Важливим елементом оздоровлення та виховної роботи стали заходи на агробіостанції Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Студенти, які приймали активну участь у заходах залишились задоволеними, адже для них були створені умови для розвитку їх здібностей, задоволення індивідуальних потреб і потреб самореалізації.


Наверх