Мова:

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія. Хімія.
 • Біологія. Практична психологія.
 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія. (інформатика)
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.
 • Біологія. (хімія)
 • Географія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Deputy Dean of Training Practice

Sitnik Alexei Ivanovich

Sitnik Alexei Ivanovich

candidate of geographical sciences, associate professor of geography and its teaching methods

Educational building№1, 310 rum.

E-mail: oleksiy.sytnyk@udpu.edu.ua

Born September 24, 1963 in the city. Uman, Cherkasy region. In 1986 graduated from the Geography Department of the Kiev State University TG Shevchenko specialty “geographer, meteorologist.” After learning bortsposterihachem worked as an engineer-in Dnepropetrovsk paramilitary separate part of active influence on meteorological processes and the crew of specialists, meteorologists embodied program to increase rainfall in areas with reliable moisture.

In 1987-2003 gg. Worked as a geography teacher and deputy director on educational work of secondary schools. Uman.

In Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tyczyn works from 2003 as lecturer, senior lecturer, associate professor. In 2006-2010. Was a postgraduate student at the Department of Physical Geography Vinnytsia State Pedagogical University.

In 2011 a special council Chernivtsi University led by Professor protected GI Denysyka his thesis on “Mizhzonalnyy heoekoton” steppe-step “Right-Bank Ukraine” specialty 11.00.11- constructive geography and rational use of natural resources.

Created methodical base of teaching such subjects as “Meteorology and Climatology”, “Hydrology”, “Geomorphology”, providing them with appropriate training aids and devices, and raised to a high level of organization of educational and field practice of these disciplines.

Research interests: mizhzonalni heoekotony, man-made landscapes, the history of human impact on the landscape of Central Ukraine.

He has published over 100 scientific papers and books.
He teaches courses on “Meteorology and Climatology”, “Hydrology”, “Geomorphology”, “Hehrafiya globalization.”

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Ситник О. І. Міжзональний геоекотон «лісостеп-степ» правобережної України : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.11 «Констр. географія та рац. викор. прир. ресурсів» / О. І. Ситник. – Вінниця, 2011. – 184 с.

Денисик Г. І. Міжзональний геоекотон «лісостеп-степ» Правобережної України / Г. І. Денисик, О. І. Ситник – Вінниця : ПП «ТД « Едельвейс і К», 2012. – 217 с.

Ситник О. І. Водні антропогенні геоекотони міжзонального геоекотону «лісостеп – степ» Правобережної України // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ «Обрії», 2013. – Вип. 3 (71). – С. 266–272.

Загальна гідрологія: навч. посіб. / уклад. Вальчук-Оркуша О. М., Ситник О. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – 236 с.

Методика дослідницької роботи на шкільному географічному майданчику: навч. посіб. / уклад. Ситник О. І., Трохименко Т. Г. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 220 с.

Ситник О. І. Несприятливі метеорологічні явища на території Черкаської області на початку ХХІ століття / О. І. Ситник, Т. Г. Трохименко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2013. – Вип. 25. – С. 197–205.

Навчальні програми географічних дисциплін : навчальні програми / уклад. О. В. Браславська, О. І. Ситник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 108 с.

Вальчук-Оркуша О. М. Метеорологія з основами кліматології : навч. посібник / О. М. Вальчук-Оркуша, О. І. Ситник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 224 с.

Географія глобалізаційних процесів / авт.-уклад. О.І. Ситник – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 111 с.

Ситник О. І. Стихійні гідрометеорологічні явища на території Одеської області / О. І. Ситник, К. С. Пугач, Т. Г. Трохименко // Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру: міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 1, Ч. І. – С. 240–244.


On Top