> Географія та екологія: наука і освіта | Офіційний сайт природничо-географічного факультету УДПУ ім. П.Тичини

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Географія та екологія: наука і освіта
Опубліковано: 18.04.2016, 11:15

14–15 квітня відбулася VІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) викладачів, молодих учених та студентів “Географія та екологія: наука і освіта”, присвяченої 25-й річниці Незалежності України.

1 Реєстрація учасників конференції

3Вступне слово проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва УДПУ імені Павла Тичини, к.іст.н., доц. Сокирської В.В.

2

 Доповідь д.п.н., проф., зав. кафедри географії та методики її навчання  Браславської О.В. на тему «Географічна освіта і наука в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини»

Ініціаторами конференціями виступили кафедра географії та методики її навчання УДПУ імені Павла Тичини. Серед співорганізаторів наукового заходу були Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова та газета “Краєзнавство. Географія. Туризм”.

4 Виступ д.г.н., проф., зав. кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Денисика Г.І. на тему «Актуальність сучасних досліджень лісопольової зони України»

11111Доповідь к.б.н., доц., зав. науково-дослідної лабораторії “Екологія і освіта”
Гончаренко Г.Є.  

5

 Про «Новітні навчальні технології у процесі навчання географії та екології: теоретико-методологічний аспект» розповідає д.п.н., проф. Київського університету імені Бориса Грінченка Паламарчук Л.Б.

6Директор Центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України Косовець О.О. акцентує увагу на темі «Екологічний моніторинг стану забруднення природного середовища на мережі гідрометслужби України»

Під час конференції обговорювалися проблеми інтеграції вітчизняної географічної освіти і науки у міжнародний простір; історії становлення географії у незалежній Україні; фундаментальних та прикладних досліджень в географії; екологічного моніторингу України та зарубіжних країн; активних форм і методів навчання географії та екології у закладах освіти.

7Учасники конференції на пленарному засіданні у заповіднику «Стара Умань»

8 Перед секційними доповідями в дендрологічному парку «Софіївка»

Конференція продемонструвала високий науковий рівень доповідей та повідомлень з різних аспектів досліджуваних проблеми і зібрала чималу кількість науковців, педагогів вищої школи. Більшість доповідей були присвячені важливим проблемам географії, екології та освіти.

9 Екскурсія до Гайворонського краєзнавчого музею

10 Огляд зооекспонатів Гайворонського краєзнавчого музею

На наступний день для учасників конференції була організована екскурсійна поїздка історико-культурними пам’ятками Вінницької та Кіровоградської областей. Незабутні враження від побаченого та невимушеного спілкування надовго залишить глибокий слід у душах провідних науковців України.

11 Екскурсія вузькоколійною залізницею з Гайворона до Бершаді

12 Обговорення важливих наукових проблем під час поїздки

13 Відвідини старообрядової церкви у м. Бершаді Вінницької області

14 На узбережжі Гайворонського водосховища

 


Наверх