> Комплексна навчальна практика студентів-географів | Офіційний сайт природничо-географічного факультету УДПУ ім. П.Тичини

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Комплексна навчальна практика студентів-географів
Опубліковано: 02.07.2018, 19:36

КОМПЛЕКСНА НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-ГЕОГРАФІВ З МЕТЕОРОЛОГІЇ ТА ГІДРОЛОГІЇ В СЕЛІ СТАВКИ БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Невід’ємною складовою частиною підготовки студентів 014.07 Середня освіта (Географія) до роботи вчителя географії є навчальна практика із загальногеографічних дисциплін. Згідно навчального плану студенти 12 групи 4-10 червня 2018 року під керівництвом доцента Ситника О.І. та викладача Дідури Р.В. проходили навчальну практику з «Метеорології та кліматології», «Гідрології» та «Геоморфології».

Загальні збори географів.

Мета практики полягала в закріпленні теоретичних знань, отриманих студентами під час вивчення курсу «Метеорологія та кліматологія», набутті ними практичних навичок роботи з метеорологічними приладами, в оволодінні засобами, прийомами та аналізу результатів польових мікрокліматичних спостережень.

Вступна бесіда з приводу проведення метеорологічних спостережень.
Ознайомлення з будовою та роботою метеорологічних приладів.

Облаштування метеорологічного поста.

Навчальну практику з гідрології студенти проводили на р. Південний Буг. На практиці визначали ширину русла річки за допомогою мірного тросу, також для визначення ширини річки використовували буссоль. Глибину річки студенти вимірювали за допомогою ручного лоту та ехолоту.

Вступна бесіда щодо проведення гідрологічних вимірювань.
Вимірювання глибини річки за допомогою ручного лоту та ехолота .
Вимірювання ширини річки з використанням буссолі.


Наверх