> Спільне засідання кафедр географії | Офіційний сайт природничо-географічного факультету УДПУ ім. П.Тичини

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Спільне засідання кафедр географії
Опубліковано: 25.04.2019, 8:01

Наприкінці квітня відбулося спільне засідання кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

На порядок денний було винесено одне питання: обговорення дисертаційної роботи доцента кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Лаврика Олександра Дмитровича на тему «Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Правобережної України», подану на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

У ході доповіді здобувач акцентував увагу присутніх на актуальності проведення досліджень у напрямі розвитку сучасного антропогенного ландшафтознавства. Робота викликала значний інтерес у присутніх. В обговоренні та дискусіях прийняли участь низка провідних науковців України: проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції, д. пед. н., проф. Коляда Н. М.; завідувач відділу аспірантури і докторантури., к. пед. н., доц. Чирва Г. М.; д. пед. н., проф. Браславська О. В.; д. геогр. н., проф. Денисик Г. І.; д. геогр. н., проф. Сонько С. П.; д. геогр. н., проф. Кисельов Ю. О.; д. геогр. н., проф. Воловик В. М.; декан природничо-географічного факультету, д. с.-г. н., проф. Миколайко В. П.; д. б. н., доц. Якимчук Р. А.; д. геол. н., проф. Половка С. Г.; к. геогр. н., доц. Кравцова І. В.; к. геогр. н., доц. Яцентюк Ю. В.; к. геогр. н., доц. Вальчук-Оркуша О. М.; к. геогр. н., доц. Кирилюк Л. М.; к. геогр. н., ст. викл. Война І. М.

Головуючий на засіданні, д. пед. н., проф. Браславська О. В. підвела підсумок засідання: дисертація Лаврика Олександра Дмитровича на тему «Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Правобережної України» є завершеною науковою роботою, відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами), та може бути подана до захисту в спеціалізовану вчену раду на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.


Наверх