> Комплексна навчальна практика з метеорології та гідрології | Офіційний сайт природничо-географічного факультету УДПУ ім. П.Тичини

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Комплексна навчальна практика з метеорології та гідрології
Опубліковано: 03.07.2019, 8:44

Невід’ємною складовою частиною підготовки студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) до роботи вчителя географії є навчальна практика із загальногеографічних дисциплін. Згідно навчального плану студенти 12 групи 10-16 червня 2019 року під керівництвом доцента кафедри географії та методики її навчання Ситника О.І. та викладача цієї ж кафедри Рожі І. Г. проходили комплексну навчальну практику з дисциплін «Метеорологія та кліматологія» й «Гідрологія».

Мета практики полягала в закріпленні теоретичних знань, отриманих студентами під час вивчення курсу «Метеорологія та кліматологія», набутті ними практичних навичок роботи з метеорологічними приладами, в оволодінні засобами, прийомами та аналізу результатів польових мікрокліматичних спостережень.

Вивчення території місцевості проходження практики.

Вступна бесіда з організації та проведення метеорологічних спостережень.

Ознайомлення з будовою та роботою метеорологічних приладів, облаштування метеорологічного поста.

Навчальна практика з гідрології проходила на р. Південний Буг. Під час практики студенти мали змогу визначати ширину русла річки з використанням мірного тросу та буссолі, глибину річки вимірювали за допомогою ручного лоту та ехолоту. За результатами промірних робіт визначались витрати води за добу, місяць, рік.
Ознайомлення з будовою та роботою гідрологічних приладів.

Для визначення температури і рівня води у річці облаштовувався водомірний пост.

Під час навчальних екскурсій студенти вивчали діяльність річок Південний Буг та Гірський Тікич, будову річкових долин та різноманітні гідротехнічні споруди.


Наверх