ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Відкрите заняття з методики навчання географії в профільній школі

Опубліковано: 17.10.2019, 13:02

Лекційне заняття з навчальної дисципліни «Методика навчання географії в профільній школі» на тему: «Зміст і структура географічної освіти в профільній школі» проведене д. пед. н, проф. Оксаною Браславською відповідає робочій програмі підготовки здобувачів вищої освіти за ОС «магістр» зі спеціальності 014.07. Середня освіта. Географія, спеціалізація: Біологія та здоров’я людини.

На початку заняття лектором була оголошена тема і мета заняття, студенти записали в конспекти план заняття. Лектором підготовлено конспект лекції, відеосупровід, перелік джерел з необхідною інформацією (література, відеосайти, посилання). Мова лектора державна, чітка і зрозуміла студентам. Завдяки зміні інтонації, лектор володіє аудиторією, постійно ставлячи питання, що стосуються нової інформації.

Під час лекції було розглянуто такі питання:

 1. Організація профільного навчання з географії.
 2. Структура та напрями профілізації географічної освіти.

Проблемне питання лекції: «Передумови вибору географії профільним загальноосвітнім предметом».

Оксаною Браславською акцентувалася увага на загальнодидактичній закономірності наступності у навчанні. Всі питання, що розглядалися, підтверджувалися цитатами з праць видатних педагогів і психологів.

Цікавими формами висвітлення нового матеріалу були представлена працівниками бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини виставка літератури за тематикою профілізації сучасної освіти та поданий у паперовому вигляді бібліографічний покажчик електронних видань з електронними адресами.

Позитивним вважаємо виконання студентами випереджальних завдань, що дозволило задіювати їх у розкритті теми.

Лектором глибоко проаналізовано сучасні державні циркуляри ще з 2004 р. видання, що підтверджують рівень профілізації старшої школи в Україні.

Значимим у проведенні лекції вважаємо повідомлення щодо сучасного стану профілізації (географічний напрям) освіти в місті Умані вчителем географії Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Уманської міської ради Черкаської області, керівником методичного обʼєднання вчителів географії міста Умані, членом обласної творчої групи вчителів географії Латуринською Наталією Йосипівною. У доповіді зі слайдовим супроводом Наталія Йосипівна досить глибоко охарактеризувала роботу вчителів щодо профілізації освіти у місті.

Під час лекції лектор використала індуктивний метод, що дозволив розглянути конкретну ситуацію за темою: потреба профілізації освіти в державі, що підтверджується державними документами. Змістовним було поєднання лектором профілізації освіти з основними положеннями Нової української школи. Особливим у використанні Оксаною Володимирівною, вважаємо метод проектування ентузіазму, що веде до підвищеної уважності студентів: їх суб’єкт-суб’єктної взаємодії при обговоренні поставлених завдань.

Елементом формування здоровʼязберігаючої компетентності майбутнього вчителя географії є проведення фізкультхвилинки.

Під час лекції з методики навчання географії у профільній школі Оксана Браславська вдало поєднала розгляд одного з питань плану з психологічним підґрунтям мотивації навчальної діяльності учнів і зокрема, щодо поглибленого вивчення ними географії як профільного предмету. Цікавими були повідомлення студентів, які працювали над випереджальними завданнями. Так, магістрантка Якимова Таня у своєму виступі серед найвагоміших мотивів вибору профілю навчання визначила рекомендації вчителів, батьків і родичів та можливості, які відкриває професія в плані особистісної самореалізації.

Варто звернути увагу на використання лектором методу імітаційного моделювання: професійної ситуації у практичній діяльності, що потребує розширення досвіду професійної культури, компетентності. Для цього студенти виконували роль вчителів, які відстоюють думку про потребу вивчення того чи іншого навчального профілю природничо-математичного напряму. Була проведена сюжетно-рольова гра «Дієвий профіль», що дозволило лекторові (зав. метод. кабінетом) і студентам (у ролі вчителів географії різних шкіл) під час дискусії обрати найдієвіший профіль природничо-математичного напряму.

Між усіма питаннями лекції є тісний зв’язок й плавні переходи, матеріал систематизований й доступний. Застосовувалися ІК технології. В кінці лекції використано метод узагальнюючих висновків.

Мета лекції досягнута, всі питання висвітлені. В цілому лекція пройшла на високому науковому й методичному рівні.


Наверх