ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Презентація посібника

Опубліковано: 28.09.2020, 14:41

У вересні 2020 року на засіданні кафедри географії та методики її навчання професором Браславською Оксаною Володимирівною був презентований навчальний посібник «Рекреаційна географія». Посібник укладено відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» у закладах вищої педагогічної освіти, де навчальна дисципліна «Рекреаційна географія» вивчається протягом одного семестру (3 кредити, загальний обсяг 90 годин, лекції – 22 години, лабораторні роботи – 24 години, самостійна робота – 44 години). У посібнику висвітлено питання рекреації як соціально-економічного явища, визначено об’єкт, предмет і завдання рекреаційної географії; показано особливості методичного визначення рекреаційних навантажень на природні комплекси та надання рекреаційної оцінки природним ресурсам. Охарактеризовано структурні особливості рекреаційної діяльності на різних територіях. Акцентовано увагу на доробках українських й зарубіжних науковців і дослідників у розвитку рекреаційної географії. Розкрито рекреаційне районування світу і України, охарактеризовано рекреаційні ресурси Черкащини і Уманщини.


Посібник рекомендовано студентам педагогічних університетів, що вивчають рекреаційну географію, вчителям географії та всім, хто досліджує рекреаційні ресурси будь-якої території.


Наверх