ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

Опубліковано: 23.11.2020, 8:29

Відповідно до графіку роботи кафедри біології та методики її навчання 20.11.2020 року відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОС «Магістр», що навчаються за освітніми програмами: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) – група 261о; Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Психологія – група 264о.

Роботу студентів оцінювали провідні викладачі, доценти кафедри: Красноштан І. В., Соболенко Л. Ю., Чорна Г. А., Мороз Л. М., захист відбувся за допомогою платформи ZOOM (модератор ‒ старший викладач кафедри біології та методики її навчання Небикова Т. А.).

Керівники кваліфікаційних робіт та здобувачі вищої освіти коротко доповіли про зміст та структуру робіт, де висвітлили основні положення власних наукових досліджень.

Присутні визначили готовність робіт та ступінь їх відповідності встановленим вимогам, надали здобувачам рекомендації щодо доопрацювання окремих розділів для підготовки їх до захисту. За результатами попереднього захисту, вирішили внести пропозицію: «На засіданні кафедри біології та методики її навчання  ухвалити рішення про допуск всіх представлених  кваліфікаційних робіт до захисту перед екзаменаційною комісією».


Наверх