ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Участь викладачів кафедри географії та методики її навчання – гарантів освітніх програм у підготовці фахівців географії вищої категорії

Опубліковано: 07.04.2021, 11:20

У ході фахового семінару на географічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка відбулися попередні захисти дисертаційних робіт здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 «Науки про Землю» Ю. С. Косенко (викладач кафедри екології та БЖД Уманського національного університету садівництва) та Т. А. Карпенко (викладач кафедри економіки та туризму Криворізького державного педагогічного університету).

Гаранти освітньо-професійної програми Середня освіта (Географія) другого (магістерського) рівня вищої освіти д-р геогр. н., доцент кафедри географії та методики її навчання О. Д. Лаврик і освітньо-професійної програми Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти к. геогр. н., доцент кафедри географії та методики її навчання О. І. Ситник взяли участь в обговоренні доповідей здобувачів.

У ході онлайн зустрічі було заслухано виступи Ю. С. Косенко («Методика створення та використання географічних баз даних для екологічного туризму на прикладі Черкаської області») та Т. А. Карпенко («Використання ландшафтно-техногенної складової регіональної екомережі у туристичній діяльності (на прикладі старопромислового району Кривбасу)»). Роботи виконувалися під керівництвом провідного географа України, науковця і гарного друга кафедри географії та методики її навчання – д-ра геогр. н., професора, завідувача кафедри екології та безпеки життєдіяльності Уманського національного університету садівництва Сергія Петровича Сонька.

Висловлені критичні зауваження та конструктивні побажання наших викладачів стануть у нагоді здобувачам наукових ступенів під час підготовки до основного захисту.

 


Наверх