ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Попередній захист кваліфікаційних робіт

Опубліковано: 20.04.2021, 11:32

19 квітня 2021 року на кафедрі географії та методики її навчання в дистанційному режимі відбувся попередній захист випускних кваліфікаційних робіт студентів освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія).

Тематика наукових робіт є актуальною і вирізняється науковою новизною, різноманітністю і цікавістю у теоретичному та практичному значенні.

Роботу студентів оцінювали провідні науковці кафедри географії та методики її навчання: д. п. н., проф. О. В. Браславська, д. геогр. н., доц. О. Д. Лаврик; к. геогр. н., доц. О. І. Ситник; к. геогр. н., ст. викл. І. П. Козинська, к. геогр. н., доц. Л. О. Безлатня.

Здобувачі вищої освіти коротко доповіли про зміст та структуру робіт, висвітлили основні положення власних наукових досліджень. Керівники кваліфікаційних робіт озвучили відгуки на роботи.

Присутні відзначили готовність робіт та належний ступінь їх відповідності встановленим вимогам, надали здобувачам рекомендації щодо доопрацювання окремих розділів для підготовки їх до захисту. За результатами попереднього захисту, вирішили внести пропозицію: «На засіданні кафедри географії та методики її навчання ухвалити рішення про допуск всіх представлених кваліфікаційних робіт до захисту перед екзаменаційною комісією».


Наверх