ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Участь географів у атестації наукових кадрів

Опубліковано: 29.04.2021, 13:42

23 квітня 2021 р., на засіданні спеціалізованої вченої ради К 32.051.08 Волинського національного університету імені Лесі Українки відбувся захист дисертації Уєвича Сергія Дмитровича на тему «Трансформація ландшафтів Волинської області під впливом осушувальної меліорації» (Науковий керівник: Мельнійчук Михайло Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 − конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Гарант освітньо-професійної програми Середня освіта (Географія) другого (магістерського) рівня вищої освіти д-р геогр. н., доцент кафедри географії та методики її навчання О. Д. Лаврик був запрошений опонувати зазначену кандидатську дисертацію.

О. Д. Лаврик, з притаманною йому відповідальністю, віднісся до поставленого завдання. Його виступ у якості офіційного опонента викликав захоплення голови, членів спеціалізованої вченої ради та присутніх. Глибина вивчення тематики і викладені у відгуку критичні зауваження та побажання показали, що географічне майбутнє в УДПУ імені Павла Тичини є надійним.


Наверх