ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Попередній захист кваліфікаційних робіт

Опубліковано: 12.05.2021, 11:25

11 травня 2021 року на кафедрі географії та методики її навчання в дистанційному режимі відбувся попередній захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» (заочна форма навчання) зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини).

Тематика студентських робіт є актуальною, вирізняється науковою новизною, різноманітністю і цікавістю у теоретичному та практичному значенні.

Роботу студентів оцінювали провідні науковці кафедри географії та методики її навчання: д. п. н., проф. О. В. Браславська, к. геогр. н., доц. І. В. Кравцова, к. п. н., доц. А. О. Максютов, к. геогр. н., доц. Л. О. Безлатня, к. п. н., доц. Л. М. Запорожець.

Здобувачі вищої освіти висвітлили основні положення власних наукових досліджень, керівники кваліфікаційних робіт озвучили відгуки на роботи.

Присутні відзначили готовність робіт та належний ступінь їх відповідності встановленим вимогам, надали здобувачам рекомендації щодо доопрацювання окремих розділів для підготовки їх до захисту. Як результат – всі роботи були допущені до захисту перед екзаменаційною комісією.


Наверх