ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Підвищення професійної майстерності студентів

Опубліковано: 27.05.2021, 10:33

Однією з форм підвищення якості й ефективності навчання, що сприяє творчому самовиявленню і подальшому використанню результатів науково-дослідницької роботи студентів у майбутній професійній діяльності є участь студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп студентських наукових товариств. На кафедрі географії та методики її навчання створені усі умови для розкриття та подальшого розвитку інтелектуального потенціалу студентів.

26 травня 2021 року відбулося підсумкове засідання студентського наукової групи «Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої роботи».

Керівник наукової групи доцент Андрій Максютов відмітив, що робота даного наукового об’єднання сприяє формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів та допомагає у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану, заохочує та залучає студентів до участі у науковому житті університету, сприяє пошуку та підтримці талановитих дослідників серед студентів факультету, а також підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх фахівців. Результатом даної наукової співпраці став успішний захист ряду курсових проектів, публікацій статей та тез конференцій різних рівнів.

Андрій Максютов окреслив орієнтовний план роботи наукової групи на наступний навчальний рік, переваги та пріоритетні напрями його діяльності, розповів про перспективи, які відкриваються перед талановитою та обдарованою студентською молоддю, зауважив на можливості участі в студентських обмінах, освітніх проектах, конкурсах, предметних олімпіадах, методичних семінарах, науково-практичних конференціях різних рівнів, а також на можливості написання та публікації статей та тез у збірниках наукових робіт та фахових виданнях.


Наверх