ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Участь географів у Міжнародній науково-практичній конференції «Географічна наука та освіта: перспективи й інновації»

Опубліковано: 04.06.2021, 11:14

Науково-педагогічні працівники кафедри географії та методики її навчання проф. Оксана Браславська (член організаційного комітету), доц. Ірина Кравцова, ст. викл. Інна Рожі, викл. Людмила Озерова і Наталія Барвінок взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Географічна наука та освіта: перспективи й інновації», яка відбулася 20-21 травня 2021 року на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Метою конференції є обговорення потенціалу географічної науки щодо реагування на нові політики, ідеї, практики, які формуються на глобальному рівні та в ЄС у відповідь на основні виклики ХХІ ст. Йдеться про зростаючі масштаби урбанізації, міграційні процеси, загострення екологічної кризи та зміну клімату, конфліктність соціально-економічного розвитку та динаміку геополітичних та геоекономічних ареалів.

Упродовж роботи конференції розглядалися такі питання:

 • Новітні концепти сучасної географії.
 • Збалансований розвиток і географія.
 • Трансформації ландшафтів та землекористування.
 • Стратегування регіонального та місцевого розвитку: цілі, завдання, візуалізація в картографічному середовищі ГІС.
 • Інтегрований підхід до збереження природної та культурної спадщини.
 • Прикордонні території: впливи, ризики, планування розвитку.
 • Теорія і методика навчання географії.
 • Розвиток географічної освіти.

Окремо, з огляду на стрімкий розвиток інформаційних технологій, трансформацію світоглядних цінностей, ролі отриманих знань та навичок обговорено завдання, методики та сучасні бачення організації географічної освіти.


Наверх