ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


ХІМІЧНА ПРАКТИКА З ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Опубліковано: 01.10.2021, 10:36

Хімічна практика студентів 4 курсу спеціальності Середня освіта (Хімія) проходила на тих підприємствах, з яким заключено договора про співпрацю (керівник, викладач Роман Подзерей). Однією з таких організацій є Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України.

Здобувачі вищої освіти для набуття знань з хім- та біо- технології, паркобудівництва тощо та їх використання для практичних цілей під час практики ознайомилися з напрямами фундаментальних та прикладних досліджень з актуальних напрямів науки і техніки, які виконуються в дендропарку. Зокрема, це нові високодекоративні сорти та гібриди деревних і трав’янистих рослин; наукові обґрунтування створення нових заповідних територій; екологічно безпечні заходи щодо підвищення стійкості проти збудників, захворювань і шкідників; нові та модифіковані, інтенсивні технології вирощування садивного матеріалу декоративних та малопоширених плодових рослин; біотехнології, тощо.

Здобувачі ознайомилися із роботою науково-дослідної лабораторії «Мікроклонального розмноження»: підбором живильних середовищ для культивування в умовах in vitro найбільш цінних декоративних, сільськогосподарських та лікарських рослин; встановленням оптимальних умов культивування і вкорінення in vitro, адаптації рослин-регенерантів до умов in vitro та дорощування їх до товарних кондицій; збереженням генофонду рідкісних та зникаючих видів рослин в умовах in vitro та розробка технологій їхнього розмноження з метою охорони ex situ та реінтродукції в природні умови з метою запобігання скорочення чисельності популяцій.

Ці знання майбутні фахівці зможуть використати у професійній діяльності, зокрема у процесі написання портфоліо.


Наверх