ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

Опубліковано: 23.11.2021, 12:35

22 листопада 2021 року на кафедрі географії та методики її навчання відбувся попередній захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» (денної та заочної форм навчання) зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини).

У зв’язку з карантином попередній захист проходив у онлайн режимі засобами відеоконференції Google Meet.

Тематика студентських робіт є актуальною, вирізняється науковою новизною, різноманітністю у теоретичному та практичному значенні.

Роботу студентів оцінювали провідні науковці кафедри географії та методики її навчання: д. пед. н., проф. О. В. Браславська, к. геогр. н., доц. І. В. Кравцова, к. геогр. н., доц. О. І. Ситник, к. пед. н., доц. А. О. Максютов, к. геогр. н., доц. Л. О. Безлатня, к. п. н., доц. Л. М. Запорожець, к. п. н., доц. О. В. Герасименко, к. пед. н., доц. І. Г. Рожі.

Під час попереднього захисту здобувачі вищої освіти представили свої наукові напрацювання, продемонструвавши високий рівень підготовки в межах спеціальності, використовуючи відеопрезентації та наочні матеріали.

Здобувачі вищої освіти висвітлили основні положення власних наукових досліджень, керівники кваліфікаційних робіт озвучили відгуки про роботи.

Присутні відзначили готовність робіт та належний ступінь їх відповідності встановленим вимогам, надали здобувачам рекомендації щодо доопрацювання окремих розділів для підготовки їх до захисту.

Як результат – всі роботи були допущені до захисту перед екзаменаційною комісією.

Тож побажаємо успішного захисту кваліфікаційних робіт як здобувачам вищої освіти так і їх науковим керівникам!


Наверх