ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Відкрите заняття

Опубліковано: 20.12.2021, 9:24

15 грудня відбулося відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни геоінформаційні технології в географії на тему: «Геоінформаційний аналіз за допомогою картометричних операцій», проведене кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри географії та методики її навчання Інною Рожі. Тема відкритої лекції відповідає робочій програмі підготовки здобувачів вищої освіти за ОС «бакалавр» освітньої програми Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) група у16. Лекція проходила у форматі online.

На початку заняття лектором була оголошена тема і мета, студенти записали план роботи. Лектором підготовлено конспект лекції, відеосупровід, перелік джерел з необхідною інформацією. Студентами визначено прогноз головних завдань, випереджальні завдання, які згідно плану лекції, повинні бути вирішені протягом заняття.

У межах лекції було розглянуто такі питання:

1.      Вимірювання координат.

2.      Вимірювання відстаней.

3.      Визначення периметра полігона.

4.      Запити за атрибутами.

Мова лектора державна, чітка і зрозуміла студентам.

Основною функцією лекції була мотиваційна, яка полягала у спонуканні студентів до навчальної самостійної діяльності щодо оволодіння професійними компетентностями, до постійного пошуку нової інформації.

Лектор використала різноманітні методи і технології: бесіда; навчальна дискусія, яка ґрунтувалася на обміні студентами поглядами з певної проблеми; творчі методи, партнерська технологія (технологія співпраці) та інші. Між усіма питаннями лекції є тісний взаємозв’язок, матеріал систематизований і доступний. У кінці лекції використано метод узагальнюючих висновків.

Мета лекції досягнута, всі питання висвітлені.


Наверх