ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


30 років науково-дослідній лабораторії «Екологія і освіта»

Опубліковано: 10.02.2022, 13:22

Науковo-дослідна лабораторія «Екологія і освіта» є структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Діяльність лабораторії спрямована на проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з різних напрямів екології для формування екологічної свідомості, світогляду, культури у майбутніх фахівців та підвищення якості їх підготовки в галузі екології та охорони навколишнього середовища.
Координатор діяльності лабораторії − Інститут агроекології і природокористування НААН України.
З моменту створення лабораторії у 1992 році і до 2019 року її незмінним керівником була кандидат біологічних наук, доцент Гончаренко Ганна Євдокимівна. У 2019 році лабораторію очолила професора Совгіра Світлана Василівна.
Багато років поспіль співробітники лабораторії «Екологія і освіта» успішно проводять наукові дослідження, організовують експедиції з вивчення біологічного та ландшафтного різноманіття території Побужжя. Зібрані матеріали знаходять місце в щорічному збірнику наукових праць «Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ», в монографіях, посібниках.
Досвід природоохоронної роботи екологічної лабораторії висвітлюється в періодичних виданнях, на радіо та телебаченні. Багато зусиль приділяється зміцненню матеріально-технічної бази лабораторії.
Тільки за 2021 рік: розроблено проект «Технологічні основи оптимізації збереження біорізноманіття напівприродних територій агроландшафтів середньої частини басейну річки Південний Буг»; досліджено напівприродні території агроландшафтів середньої частини басейну річки Південний Буг, основні типи місцезростання рослинності, узагальнено флористичні списки кваліфіковані за екологічними характеристиками, розроблено заходи із оптимізації збереження біорізноманіття напівприродних територій агроландшафтів шляхом вилучення з інтенсивного обробітку деградованих земель, крутосхилів, ерозійно небезпечних ділянок, заболочених територій з метою їх заліснення або залуження та створення заповідних об’єктів; розроблено та впроваджено практичні рекомендації оптимізації збереження біорізноманіття напівприродних територій та агроландшафтів середньої частини басейну річки Південний Буг.
Розробляється госпдоговірна тема «Дослідження флори, фауни та їх оселищ ТОВ «Центр практичної екології» згідно якої: здійснено оцінку впливу на біорізноманіття планової діяльності замовників для виробництва щебеню та щебеневої суміші на «Шматківському гранітному кар’єрі» Шматківського родовища гранітів та гнейсів, спрямовану на запобігання шкоди довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
В рамках проєкту міських досліджень ЛУН Місто Air (інтерактивна карта якості повітря в Україні) за ініціативи науково-дослідної лабораторії «Екологія і освіта» працює стаціонарний прилад для дослідження якості повітря(вимірювання концентрації шкідливих наддрібних часточок – PM 1, PM 2,5, PM 10).
Ведеться активна діяльність по співпраці із громадською спілкою «Професійна асоціація екологів України» («Все для перевірки Державної Екологічної інспекції: що треба знати бізнесу та як підготуватися» (січень 2021 р.) «Екологічна безпека підприємств»(квітень 2021р.) «Утворення відходів у діяльності підприємств» (червень 2021 р.), «Екологічні лабораторні вимірювання» (червень 2021 р.), «Зелена економіка: як досягти балансу» (жовтень 2021 р.)).
Співробітники лабораторії брали участь в міжнародній програмі Erasmus+ (Міждисциплінарна Європейська студія «Кращі Європейські практики з безпеки водних ресурсів задля досягнення цілей сталого розвитку» (лютий 2021 р.), Літня школа «CLIMATE CHANGE & SUSTAINABLE DEVELOPMENT: NEW CHALLENGES OF THE CENTURY» (червень 2021 р.), Осіння школа «EU Climate Leadership» (жовтень 2021 р.).
Керівник лабораторії отримав орден і почесні грамоти «За активну громадську позицію, вагомий внесок у забезпеченні розвитку і процвітання держави, сумлінну працю, високий професіоналізм, незламний патріотизм, любов до України та створення її позитивного іміджу» та «За активну життєву позицію та сумлінну працю в ім’я розвитку української держави» за підписами першого Президента України Леоніда Кравчука та очільника держави у 2005-2010 роках Віктора Ющенка.


Наверх