ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


КОНКУРСНЕ ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З ГЕОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ГЕОМОРФОЛОГІЇ

Опубліковано: 29.04.2022, 11:02

28 квітня 2022 року доцент кафедри географії та методики її навчання, кандидат географічних наук Олексій Ситник провів для здобувачів 12 групи першого рівня вищої освіти (ОС «бакалавр») спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) конкурсне відкрите лекційне заняття на тему: «Рельєфоутворюючі екзогенні процеси на дні Світового океану. Берегова морфоскульптура» з дисципліни «Геологія з основами геоморфології». Мета: продовжити формувати систему знань про основні форми рельєфу Землі; узагальнити знання щодо особливостей рельєфу дна Світового океану; сформувати уявлення про закономірності еволюції різноманітних прибережно-морських морфоскульптур та визначити їх геоморфологічні особливості.

 Враховуючи військовий стан в державі, лекція була проведена у дистанційному форматі із використанням ресурсів платформи Google Meet. Відповідно до теми були опрацьовані такі питання: продовжити формувати систему знань про основні форми рельєфу Землі; узагальнити знання щодо особливостей рельєфу дна Світового океану; сформувати уявлення про закономірності еволюції різноманітних прибережно-морських морфоскульптур та визначити їх геоморфологічні особливості.

В обговоренні заняття взяли участь викладачі кафедри географії та методики її навчання: Ірина Кравцова, доцент кафедри географії та методики її навчання, кандидат географічних наук; Андрій Максютов, доцент кафедри географії та методики її навчання, кандидат педагогічних наук; Оксана Герасименко, доцент кафедри географії та методики її навчання, кандидат педагогічних наук; Ірина Козинська, ст. викладач кафедри географії та методики її навчання, кандидат географічних наук. Підвела підсумки Оксана Браславська, завідувач кафедри географії та методики її навчання, професор, доктор педагогічних наук.

Зазначено, що тема лекції актуальна, відповідає робочій програмі дисципліни, має відповідні складові; лектор оголосив тему та мету заняття; проведена мотивація освітньої діяльності здобувачів вищої освіти; актуалізація опорних знань виконана з використанням методичного прийому фронтального опитування. Використані такі методи та методичні прийоми: фронтальне опитування, індивідуальна бесіда, пошукова бесіда, метод проблемного викладу, ІКТ-технології, розповідь, формулювання узагальнюючих висновків, окреслення питань самостійного опрацювання для виконання завдань лабораторної роботи; підведення підсумків. 

Викладач мав зворотній зв’язок з аудиторією, емоційно управляв пізнавальною діяльністю студентів – суб’єктами освітньої діяльності, відтворював причинно-наслідкові зв’язки.

У загальному висновку колеги зазначили що матеріал лекції науковий, змістовний; викладене сучасне наукове бачення української геоморфології, є логічні переходи між питаннями; мета досягнута. Заняття проведене на високому науково-методичному рівні.


Наверх