ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Конкурсне відкрите заняття

Опубліковано: 07.05.2022, 9:38

6 травня 2022 року відбулося конкурсне відкрите заняття кандидата педагогічних наук, доцента кафедри географії та методики її навчання Андрія Максютова із дисципліни «Географія світового господарства» для здобувачів ІІІ курсу спеціальності 014.03 Середня освіта (Історiя. Географiя) денної форми навчання на тему: «Машинобудівна промисловість світу».

Зміст заняття був спрямований на ознайомлення здобувачів зі структурою машинобудівної промисловості світу, чинниками розміщення підприємств машинобудівної промисловості світу, проблемами та перспективами розвитку машинобудівної промисловості світу.

Під час проведення заняття було дотримано чіткої, методично грамотної структури. Викладач продемонстрував володіння методикою викладання, що виявлялося у використанні різноманітних педагогічних методів та прийомів викладання географії. А використання мультимедійної презентації з аудіо супроводом дозволило забезпечити візуалізацію матеріалу та сприяло розвитку мотивації здобувачів, активізації їх навчально-пізнавальної діяльність упродовж усього заняття.

Конструктивна співпраця між викладачем і здобувачами освіти, що відбувався протягом усього заняття, позитивно вплинув на засвоєння матеріалу, свідчив про співпрацю та реалізацію дидактичної мети, а також сприяв умотивованості майбутніх фахівців до саморозвитку та подальшої  наполегливої роботи на професійній ниві.


Наверх