ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Виїзна комплексна навчально-польова практика з геоморфології, географії ґрунтів, основ технологій виробництва

Опубліковано: 11.06.2015, 8:33

Комплексна навчально-польова практика з геоморфології, географії грунтів, основ технологій виробництва на ІІ  курсі, яка є невід’ємною  складовою навчального процесу, проводилась з 30.05 по 5.06. 2015 р. під керівництвом к. геогр. н, доц, О.І. Ситника, к. с.-г. н, доц. В.П. Миколайка, викладача І.І. Миколайко із студентами 2 і 3 груп природничо-географічного факультету.

Практика проходила у межах Подільської височини та південної частини Західно – Придніпровської денудаційної височини  (околиці с. Ставки, Бершадського району, Вінницької області), що являє собою своєрідний та унікальний регіон, де можна в повній мірі спостерігати та пізнавально вивчати різноманітні геоморфологічні об’єкти, грунти і окремі промислові підприємства.

З геоморфології для вивчення були передбачені такі маршрути та об’єкти: Мурафські Товтри, каньйон р. Бушанка, піщаний кар’єр поблизу с. Ставки, маршрути по долині річки Південний Буг, кар’єр Заваллівського графітового комбінату, підприємства м. Гайворон.

Мурафські Товтри, каньйон р. Бушанка поблизу с. Буша, Ямпільського району, Вінницької області. Об’єкти вивчення: унікальні утворення Мурафських Товтр, каньйон р. Бушанка, еолові форми рельєфу. Мета маршруту – поглиблення знань про еолову та флювіальну морфоскульптуру, рельєфоутворюючу діяльність стародавнього Галіційського(Сарматського) моря.

1(3)

1(4)

Екскурсія на піщаний кар’єр на західній околиці с. Ставки. Об’єкт спостереження та вивчення піщаний кар’єр як антропогенна форма рельєфу. Мета екскурсії – поглиблення знань про антропогенні форми рельєфу, особливостей їх формування та подальшого розвитку; вивчення результатів накопичення осадочного матеріалу, ознайомлення із своєрідними корами вивітрювання, наслідками еолових та алювіальних процесів.

2 (1)

2 (2)

Маршрут вздовж лівого берега р. Пд. Буг (від бази відпочинку з-ду „Мегомметр” до с. Ставки). Об’єкти спостереження та вивчення – русло річки, заплава, надзаплавні тераси, виходи архейських та протерозойських порід. Мета маршруту – визначення результатів ерозійної та акумулятивної діяльності р. Пд. Буг; виявлення та вивчення форм рельєфу, утворених в долині річки; звернути увагу на формування надзаплавних терас, акумулятивно-денудаційних рівнин та лесових підвищених позальодовикових областей.

3 (1)

3 (2)

Кар’єр Заваллівського графітового комбінату. Об’єкт спостереження та вивчення є кар’єр Заваллівського графітового комбінату, Гайворонського району, Кіровоградської області. Мета маршруту – вивчення умов залягання та видобутку графітової руди, схилових процесів на відвалах пустої породи та стінках кар’єру. Виявлення та дослідження проявів фізичного, органічного та хімічного вивітрювання, денудаційних процесів, виділення елементів еолової морфоскульптури тощо.

4 (2)

4 (4)

4 (5)

4 (7)

З географії грунтів передбачалось вивчення грунтових розрізів, зроблених під різними рослинними формаціями. Студенти вивчали умови формування різних за генезисом типів грунтів, їх хімічний і механічний склад.

5 (2)

5 (4)

6 (1)

6 (2)

6 (3)

З основ технологій виробництва передбачалось вивчення структури і функціонування окремих підприємств за місцем практики. За сприяння працівників Гайворонського краєзнавчого музею Кіровоградської області студенти відвідали Гайворонське залізничне депо і Гайворонську дільницю колії, а також Гайворонську ГЕС. 

7 (3)

7 (4)

7 (5)

7 (6)

7 (7)

7 (10)

7 (11)

7 (14)

7 (15)

7 (16)

7 (17)

7 (19)

7 (20)

Проведенню виховної роботи під час польової практики приділялась особлива увага. Вона тісно пов’язана з програмою практики.

Культурно-масова та спортивна робота здійснювалась відповідно із планом виховної роботи факультету, включала підготовку концерту художньої самодіяльності, проведення вечорів відпочинку, спортивних змагань, організації  групових екскурсій у музеї.

8 (1)

8 (2)

8 (3)

8 (4)

8 (5)

8 (7)

8 (8)

8 (10)

8 (11)

Під час практик студенти забезпечувались транспортом, місцем для проживання; необхідним посудом для приготування гарячої їжі, набували навичок облаштування побуту і відпочинку.

9 (2)

9 (6)

9 (8)

9 (10)


Наверх