ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Кафедра біології та методики її навчання

КЛЮЧКО
Зоя Федорівна

завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор

   Склад кафедри:

Акімов Ігор Андрійович – доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України
Коць Сергій Ярославович – доктор біологічних наук, професор
Красноштан Ігор Васильович – кандидат біологічних наук, доцент
Містрюкова Леся Миколаївна – кандидат біологічних наук, доцент
Соболенко Любов Юліанівна – кандидат біологічних наук, доцент
Чорна Галина Анатоліївна – кандидат біологічних наук, доцент
Шулдик Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент
Якимчук Руслан Андрійович – кандидат біологічних наук, доцент
Гензьора Тетяна Миколаївна – ст. викладач
Васильцова Ірина Василівна – викладач
Герасименко Оксана Володимирівна – викладач
Грабовська Світлана Леонідівна – викладач
Дрозденко Галина Миколаївна – викладач
Кравченко Катерина Анатоліївна – викладач
Люленко Світлана Олександрівна – викладач
Смачелюк Вікторія Олександрівна – викладач
Сорокіна Світлана Іванівна – викладач
Худолій Валентина Іванівна – ст. лаборант
Авакьян Вікторія Анатоліївна – лаборант
Кецкало Катерина Григорівна – лаборант
Кісельова Оксана Миколаївна – лаборант
Швець Ірина Олександрівна – лаборант

   Коротка довідка про історію кафедри

Діяльність кафедри почалася разом з утворенням природничого факультету та університету (колишнього вчительського інституту) в 1930 році. У різні роки кафедру очолювали провідні вчені університету, доценти В.Д. Сокур, Т.С. Клюбіна, С.М. Гедзь, А.К. Ткаченко, М.Д. Бутило, М.Ф. Коваль, В.І. Шулдик. Для проведення лекційних та лабораторних занять з найбільш актуальних тем навчальних дисциплін на кафедру запрошуються провідні вчені наукових установ та вищих навчальних закладів України, зокрема: професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова В.М. Бровдій та І.В. Мороз, професори Уманського національного аграрного університету А.Ф. Балабак , А.П. Бутило та ін.

   Наукова проблематика кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри активно працює над розробкою наукової теми «Підготовка майбутніх учителів біології у контексті розвитку вищої педагогічної освіти України».

   Перелік дисциплін, які веде кафедра

– Анатомія людини
– Ботаніка (морфологія і анатомія рослин)
– Ботаніка (систематика рослин)
– Вікова фізіологія і шкільна гігієна
– Вступ до спеціальності
– Генетика з основами селекції
– Генетична інженерія
– Еволюційне вчення
– Загальна цитологія і гістологія
– Зоологія (безхребетні тварини)
– Зоологія (хребетні тварини)
– Методика викладання “Основи здоров’я”
– Методика викладання біології
– Методика організації натуралістичної роботи школярів
– Методика організації позакласної роботи школярів
– Мікробіологія і вірусологія
– Молекулярна біологія
– Основи біологічних знань
– Основи біологічних знань
– Основи наукових досліджень в біології
– Основи філогенії рослин і тварин
– Проблеми урбозоології
– Проблеми фіторізноманіття України
– Фізіологія вищої нервової діяльності
– Фізіологія людини і тварин
– Фізіологія рослин

   Контактна інформація

Адреса: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, 105 ауд.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
Природничо-географічний факультет

Телефон: (04744) 5–05–42

Е–mail: um_pruroda@ukr.net


Наверх