ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Кафедра хімії, екології та методики їх навчання

 

 

СОВГІРА
Світлана Василівна

завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

   Склад кафедри:

Валюк Вікторія Федорівна – кандидат хімічних наук, доцент
Галушко Сергій Миколайович – кандидат хімічних наук, доцент
Гончаренко Ганна Євдокимівна – кандидат біологічних наук, доцент
Горбатюк Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Цимбалюк Валентина Василівна – кандидат хімічних наук, доцент
Гнатюк Наталія Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент
Подзерей Роман Вікторович – викладач
Харченко Оксана Георгіївна – викладач
Зеленко Тамара Володимирівна – ст. лаборант
Берчак Вікторія Сергіївна – лаборант
Гончарук Віталіна Віталіївна – лаборант
Душечкіна Наталія Юріївна – лаборант
Задорожна Олена Михайлівна – лаборант
Марушкевич Людмила Сергіївна – лаборант
Пею Наталія Василівна – лаборант

   Коротка довідка про історію кафедри

В 1957 році була створена кафедра хімії, яка в 1962 році перейменована на кафедру хімії і основ сільськогосподарського виробництва. Під такою назвою вона проіснувала до 1965 року.

У 2010 році в результаті реорганізації двох кафедр – географії та екології і агробіотехнологій та хімії створено кафедру хімії та екології, яку в 2012 р. було перейменовано у кафедру хімії, екології та методики їх навчання.

До складу кафедри входять навчальні лабораторії “Загальна та неорганічна хімії”, “Органічна та біологічна хімії”, “Методика навчання хімії”.

У своєму складі кафедра має науково-дослідну лабораторію “Екологія і освіта”, яка створена згідно наказу ректора університету №13 від 10.02.1992 року з метою реалізації на регіональному рівні “Основ національної екологічної політики”. Керівник лабораторії доктор хабілітат, доцент Г.Є. Гончаренко. Науковий координатор діяльності лабораторії – Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України. Співробітниками лабораторії виконується держбюджетна тема “Дослідження потенціалу ландшафтних екосистем Центрального Побужжя для формування екомережі України та залучення молоді до природоохоронної роботи”.

   Наукова проблематика кафедри

На кафедрі розробляється загальна наукова тема “Дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя”. В рамках цієї теми здійснено дослідження біологічного та ландшафтного різноманіття Собківського (Черкаська обл.), Іллінецького та Сумівського (Вінницька обл.) лісництв, Іллінецького ботанічного заказника, урочища “Іллінецька дача”, урочища “Степашська Березина”, імпактної структури “Іллінецький кратер”. Проведено дослідження екологічного стану водних ресурсів регіону за фізичними, хімічними та бактеріологічними показниками.

На кафедрі функціонує 8 наукових проблемних груп, до яких залучено 86 студентів.

Співробітниками кафедри організовується і здійснюється співпраця з навчальними, науковими, освітніми та природоохоронними закладами різних рівнів. Кафедра хімії, екології та методики їх навчання зміцнює роботу із ЗОШ у напрямі поглиблення співпраці викладачів університету та вчителів школи у галузі навчально–методичної та наукової роботи з метою підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу; проведення спільних науково–методичних конференцій, семінарів, нарад, практикумів з проблем впровадження нових технологій навчання; реалізації за домовленістю інших спільних дій, спрямованих на поглиблення співпраці між договірними сторонами, які не суперечать чинному законодавству; функціонування “Школи майбутнього педагога” з метою виявлення здібних учнів та підготовки їх до здобуття фаху педагога. Проводить заходи спільно з облдержадміністраціями та міськими державними адміністраціями, спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб: в рамках загальноміських заходів із благоустрою та озелененню території міста Умані, проводиться вивчення сучасного екологічного стану водоймищ міста та розчищення і впорядкування прибережних смуг, джерел, благоустрій території, до проекту “Батьківська криниця” розчищено і упорядковано: Бабусину криницю (Солдатський став), Вдовину криницю (с. Джулинка), криницю витоку річки Ятрань (с. Томашівка).

Викладачі кафедри мають значні досягнення у науковій діяльності. За останні роки захищено 3 кандидатських дисертації, опубліковано 6 монографій та близько 55 підручників, навчальних, навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій. Здійснено обґрунтування та отримано дозвіл на створення 3–ох ботанічних та 6–ти пам’яток природи місцевого значення. Проведено науково-практичні експедиції, конференції, міжрегіональні семінари, майстер класи та круглі столи за участі викладачів кафедри, відділів освіти, вчителів шкіл, студентів вузу та учнів шкіл. Видано 15 випусків збірників праць “Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ”. Студенти, які працюють у проблемних групах кафедри, активно беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт й отримують грамоти та дипломи лауреатів.

За роки функціонування кафедри створено сучасні хімічні та екологічна лабораторії, покращено матеріально-технічну базу.

   Перелік дисциплін, які веде кафедра

Дисципліни хімічного циклу

– Аналітична хімія
– Біохімія
– Загальна хімія
– Загальна хімія з основами геохімії
– Історія хімії
– Методологія хімії
– Методика викладання хімії
– Методика складання і розв’язування задач
– Неорганічна хімія
– Неорганічний синтез
– Органічна хімія
– Органічний синтез
– Позакласна робота з хімії
– Техніко-хімічний експеримент
– Фізколоїдна хімія
– Хімічна технологія
– Хімія високомолекулярних сполук
– Шкільний курс хімії
– Будова речовини
– Хімічна номенклатура
– Комп’ютерні технології в хімії
– Фізико–хімічні методи дослідження

Дисципліни екологічного циклу

– Екосистемологія
– Екологія рослин і тварин
– Екологія людини
– Основи екології
– Екологія
– Охорона природи
– Технологія та організація природоохоронних робіт
– Техноекологія
– Заповідники і заповідна справа
– Методика навчання екології

   Контактна інформація

Адреса: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, 328 А ауд.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
Природничо-географічний факультет

Телефон: (04744) 5–05–42

Е–mail: eco–lab–udpu@yandex.ru


Наверх