Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Координатор по профорієнтаційній роботі факультету

IMG_9530

Герасименко Оксана Володимирівна

 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 304 ауд.,

E-mail: oksana_gerasimenko@ukr.net

 

Народилася 27 травня 1974 року в м. Умань Черкаської обл.

У 1992р. вступила до Уманського державного педагогічного інституту ім. П.Г.Тичини на природничо-географічний факультет, який закінчила у 1997р.

В Уманському державному педагогічному університеті працює з 2015р. на посадах викладача, доцента кафедри географії та методики її навчання.

Захистила кандидатську дисертацію у 2017р. за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки під керівництвом доцента, к.п.н. Бондаренко Г.В. Тема дисертації «Організаційно-педагогічні засади діяльності попечительських рад у навчальних закладах України(ХІХ-початок ХХ ст.)».

Викладає дисципліни «Основи теорій суспільної географії», «Регіональна економічна і соціальна географія».

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Герасименко О. До історії створення інституту попечительства в середніх навчальних закладах (ХІХ – початок ХХ століття) / О. Герасименко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2014. – Ч. 3. – С. 88–95.

Герасименко О. В. Роль попечительських рад у вихованні учнів (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / О. В. Герасимено // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – 2016. – Вип. 9. – С. 85–87.

Герасименко О. Попечительські ради як орган державно-громадського управління навчальними закладами (ХІХ – початок ХХ століття) / О. Герасименко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2016. – Вип. 54. – С. 121–127.

Герасименко О. В. Основні форми діяльності попечительських рад у середніх навчальних закладах (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / О. В. Герасименко // ScienceRise. Pedagogical Education. – 2016. – № 5. – С. 67–71.

Браславська О. В. Випереджувальне навчання – необхідна умова для формування предметних географічних компетентностей учнів / О. В. Браславська, О. В. Герасименко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. – 2018. – Вип. 9. – С. 259–265.


Наверх