ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Кафедра географії та методики її навчання

БРАСЛАВСЬКА
Оксана Володимирівна

завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

   Склад кафедри:

Денисик Григорій Іванович – доктор географічних наук, професор
Кравцова Ірина Віталіївна – кандидат географічних наук, доцент
Ситник Олексій Іванович – кандидат географічних наук, доцент
Запорожець Леся Миколаївна – викладач
Козинська Ірина Петрівна – викладач
Кугай Марина Сергіївна – викладач
Максютов Андрій Олексійович – викладач
Максютова Лідія Михайлівна – ст. лаборант
Макаревич Ілона Миколаївна – лаборант
Красовський Владислав Олегович – інженер-програміст

   Коротка довідка про історію кафедри

Кафедра як окремий підрозділ природничо-географічного факультету Уманського учительського інституту була створена ще в перші повоєнні роки. Від часу заснування й до свого закриття (у 1950 роках) кафедру очолював М.А. Олійник.

Після оголошення набору студентів на спеціальність “Географія” у 1990 р. виникла потреба у відновленні цієї кафедри, що й було зроблено у вересні 1993 р. Новостворену кафедру географії очолив професор Казидуб Григорій Олексійович, а у травні 1996 р. – кандидат географічних наук, доцент Затула Василь Іванович. На початку 2009-2010 н.р. кафедру географії та екології очолила доктор географічних наук, професор Єлісеєва Євгенія Володимирівна. З вересня 2010 року кафедру було реорганізовано і перейменовано в кафедру географії та методики її навчання. Зараз посаду завідувача кафедри займає Браславська Оксана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор.

За роки функціонування кафедри підготовлено 596 спеціалістів – вчителів географії та 36 магістрів педагогічної освіти – викладачів географії.

   Наукова проблематика кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри активно працює над розробкою наукової теми «Дослідження ландшафтного різноманіття лісостепу і степу Правобережної України»

   Перелік дисциплін, які веде кафедра

– Географія культури
– Географія населення
– Географія світового господарства
– Географія світу
– Геоморфологія
– Геофізика і геохімія ландшафтів
– Гідрологія
– Економічна географія України
– Етногеографія
– Краєзнавство і туризм
– Метеорологія і кліматологія
– Методика викладання географії
– Методика викладання географії у вищій школі
– Методика дослідницької роботи на шкільному географічному майданчику
– Міжнародний туризм та туристичні ресурси України
– Основи демографії
– Основи ландшафтознавства
– Основи теорії суспільної географії
– Політична географія
– Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України
– Регіональна економічна географія
– Рекреаційна географія
– Соціальна географія України
– Фізична географія України

   Контактна інформація

Адреса: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, 327 ауд.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
Природничо-географічний факультет

Телефон: (04744) 5–05–42

Е–mail: natur-geogrudpu@mail.ru


Наверх