Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Ключко Зоя Федорівна

КЛЮЧКО
Зоя Федорівна

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та методики її навчання

Народилася 20 травня 1933 р. у родині вчителів. У 1950 році закінчила середню школу №72 м. Києва із золотою медаллю і вступила на курс біологічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1955 р. закінчила університет, одержала диплом з відзнакою за спеціальністю біолога-зоолога.

1955-1958 рр. – роки навчання в аспірантурі при кафедрі зоології безхребетних Київського університету. У 1961 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Совки западных областей Украины». З 1967 р. працювала старшим науковим співробітником лабораторії арахноентології, з 1968 р. – асистентом, з 1973 р. – доцентом, а з 1986 р. – професором кафедри зоології Київського університету. У 1986 р. захистила докторську дисертацію на тему «Совки подсемейство фауны СССР (морфологическая характеристика, классификация и родственные отношения)». 31 вересня 1997 р. була переведена на роботу за контрактом на посаду наукового співробітника лабораторії зоології та екології.

Під час роботи у Київському університеті читала загальний курс лекцій із зоології безхребетних, спецкурси із загальної та прикладної ентомології, зоогеографії, екології та охорони природи, вела практичні заняття, керувала курсовими і дипломними роботами студентів.

На громадських засадах понад 10 років керувала курсами підвищення кваліфікації вчителів біології шкіл м. Києва, була куратором студентських курсів і академічних груп профкому біологічного факультету.

Ключко Зоя Федорівна – член Ради Українського ентомологічного товариства, член SEY (Европейське товариство лепідоптерологів), член Міжнарожної громадської організації «Жінки в науці». Вона є активною учасницею роботи вітчизняних та міжнародних наукових конгресів і з’їздів з питань ентомології.

Ключко З.Ф. – автор більше 130 наукових праць з них 12 монографій у галузі біологічної науки, зокрема упродовж останніх років: «Інформаційно-комп’ютерні технології в біології та медицині»(монографія, 2008 р.), «Совки України» (монографія, 2006 р.), «Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Вищі різновусі лускокрилі. Частина 2. Совки (Lepidoptera: Noctuidae)» (монографія, 2011 р.).


Наверх