Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Лабораторія інноваційних технологій навчання біології

Координатор діяльності лабораторії – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (керівник – доцент Якимчук Р.А)

IMG_1425

Якимчук Руслан Андрійович доктор біологічних наук, доцент, керівник лабораторії

Згідно Положення про лабораторію, яке визначається вимогами Міністерства освіти і науки України, з урахуванням новітніх досягнень педагогічної та методичної науки, практики фундаментальної та прикладної підготовки фахівців, діяльність колективу лабораторії проводиться за наступними напрямками:

– проведення навчальних занять із студентами та вчителями з метою підготовки їх до застосування сучасних освітніх технологій; – проведення наукових досліджень, пов’язаних з інноваційними технологіями, теорією та практикою навчання біології; – проведення семінарів, круглих столів, педагогічних читань, дискусій з певної тематики; – надання науково-методичних послуг освітнім закладам різного рівня акредитації та загальноосвітнім школам.

 

З метою кращої діяльності, обміну досвідом укладено угоди про довгострокове співробітництво між лабораторією та кафедрою методики навчання біології і екології Російського державного педагогічного університету ім. О.І. Герцена (м. Санкт-Петербург); лабораторією методики хімії і біології Інституту педагогіки АПН України; кафедрою теорії та методики викладання природничо-географічних дисциплін Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Тернопільським національним педагогічним університетом ім. Володимира Гнатюка; Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка. Подібні угоди укладено із рядом загальноосвітніх навчальних закладів Черкаської та Кіровоградської області.

11

Семінар вчителів біології на базі лабораторії

За останні роки основними результатами роботи лабораторії є:

– видано 1 підручник, 5 монографій та 11 навчально-методичних посібників; – розроблено відеотеку уроків та позакласних заходів з біології кращих учителів м. Умані та Уманського регіону; – розроблено програми та практикуми з дисциплін «Методика навчання біології та природознавства», «Методика навчання біології в профільній школі», «Методика викладання біології увищій школі», «Методика організації позакласної роботи школярів» «Методика організації натуралістичної роботи школярів» тощо. Всі вони є в паперовому та електронному варіантах.

E-mail:lab.inosvitu@udpu.edu.ua


Наверх