ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Лабораторія інноваційних технологій навчання біології

IMG_1425

Люленко Світлана Олександрівна кандидат педагогічних наук, доцент, керівник лабораторії
Згідно Положення про лабораторію, яке визначається вимогами Міністерства освіти і
науки України, з урахуванням новітніх досягнень педагогічної та методичної
науки, практики фундаментальної та прикладної підготовки фахівців діяльність
колективу лабораторії проводиться за наступними напрямками:

 • реалізація компетентністного підходу
  у навчальному процесі при підготовці здобувачів освіти за спеціальністю Середня освіта «Біологія та здоров’я людини»;
 • впровадження інноваційних технологій навчання в освітній
  процес під час вивчення біології;
 • підготовка майбутніх вчителів
  біології до реалізації основних вимог Нової української школи;
 • проведення
  навчальних занять із студентами та вчителями з метою підготовки їх до
  застосування сучасних освітніх технологій;
 • проведення
  семінарів, круглих столів, педагогічних читань, дискусій з певної тематики.

При лабораторії функціонує проблемна група «Особистістне ставлення майбутнього вчителя природничих дисциплін у ЗВО»  (керівник доц. Люленко С. О.)

Формування загальних і фахових компетентностей:

 • природничо-наукової; 
 • навчально-дослідницької; 
 • експериментально-дослідної; 
 • здоров’язбережувальної;
 • екологічної; 
 • навчально-методичної; 
IMG_7596
DSC_0026
11

За останні роки основними результатами роботи лабораторіїє: видання
навчально-методичних посібників; розроблення відеотеків уроків та позакласних
заходів з біології кращих учителів м. Умані та Уманського регіону; розроблення
програм та практикумів з дисциплін «Методика навчання біології та
природознавства», «Методика навчання біології в профільній школі», «Методика
викладання біології у вищій школі», «Методика організації позакласної роботи
школярів», «Методика організації натуралістичної роботи школярів» тощо.  


Наверх