Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Опис окремих одиниць курсу


Освітня кваліфікація – Магістр освіти
Спеціальність -014.06 Середня освіта (Біологія)

      Код модуля                                        Назва дисциплін

СД_8_1.01_3 Філософія та соціологія освіти
ІМ_8_1.02_5 Ділова іноземна мова
ПОМ_8_1.03_3 Педагогіка вищої школи
П_8_1.04_3 Психологія вищої школи
УЛУМН _8_1.05._3 Академічна риторика
ТТДОПБЖД_8_1.06_3 Цивільний захист та охорона праці в галузі
ПОМ_8_1.07_3 Креативні технології навчання у вищій школі
БМН_8_1.08_4 Методика викладання біології у вищій школі
БМН_8_1.09_4 Медична генетика
БМН_8_1.10_4 Флора вищих водних рослин
БМН_8_2.01_4 Основи етології
БМН_8_2.02_4 Орнітологія
БМН_8_2.03_4 Алелопатія
БМН_8_2.04_3 Біологічні аспекти взаємодії живих організмів
БМН_8_2.05_3 Фітоценологія
БМН_8_2.06_4 Загальна паразитологія
ХЕМН _8_3.1.01_3 Хімія природних сполук
ХЕМН _8_3.1.02_3 Методика викладання хімії у вищих навчальних закладах
ХЕМН _8_3.1.03_3 Хімія комплексних сполук
ХЕМН _8_3.1.04_3 Основи хімічної безпеки
ХЕМН _8_3.1.05_3 Хімія гетероциклічних сполук
ХЕМН_8_3.1.06_3 Хімія колоїдно-дисперсних систем

Наверх