ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Опис окремих одиниць курсу


Спеціальність – 014.05 Середня освіта (Географія)

     Код модуля                   Назва дисциплін

ІУ_6.1.1.1_3 Історія України
ПМ_6_1.1.2_3 Українська мова ( за професійним спрямуванням)
ПІМ_6_1.1.7_5 Іноземна мова
ФС_6_1.1.3_3 Філософія
ФС_6_1.1.6_2 Політологія
ФС_6_1.1.10_2 Історія української культури
ТМФВ_6_1.06_9,0 ТМФВ_6_1.1.8_9
УЛУ_6_1.4_1 Основи народознавства
ІКТ_6_1.2.3_1 Інформаційна культура студента
ФС_6_1.1.4_1 Релігієзнавство
ФС_6_1.1.5_1 Основи економічних теорій
ФС_6_1.2.1_1 Етика і естетика
_ Основи педагогічних вимірювань
ГМН_6._2.05_4 Метеорологія і кліматологія
ГМН_6_2.1.3_6 Геологія
ГМН_6._2.05_3 Гідрологія
ГМН_6_2.1.7_4 Картографія з основами топографії
ГМН_6_2.1.15_4 Основи технологій виробництва
ГМН_6._2.05_3 Геоморфологія
ГМН 6_2.07_4 Основи теорії суспільної географії
ГМН_6_2.1.11_2,5 Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства
ГМН_6._2.05_4 Загальне землезнавство
ГМН_6_2.1.18_2,5 Біогеографія
ГМН_6_2.1.16_3 Ландшафтознавство
ГМН_2.1.23_4 Географія населення
ГМН_6_2.2.13_3.5 Гоеінформаційні технології в географії
ГМН_6_2.2.14_2.5 Геоекологія
ВТПТ_6_2.2.15_1 Вступ до спеціальності
ВФВ_6_1.1.13_1.5 Основи медичних знань
ВТПТ_6_2.20_1.5 Основи педагогічної творчості
ВФВ_6_2.1.25_1.5 Валеологія
_ Географічна номенклатура
ГМН_6_2.1.12_1.5 Основи наукових досліджень в географії
БМН 06 Методика виховної роботи
БМН_6_3.2.7_1.5 Вікова фізіологія та шкільна гігієна
П_6_3.1.1_7.5 Психологія
ГМН_6_2.1.4_3 Історична географія
ВТПТ_6_3.1.2_9 Педагогіка
ТТД_6_2.1.14_2 Безпека життєдіяльності та охорона праці
ГМН_6_2.1.24_11 Географія материків і океанів
ГМН_6_3.2.10_8 Методика навчання географії
ГМН_6_3.2.5_5 Географія світового господарства
ГМН_6_3.2.7_6 Фізична географія України
ГМН 6_3.1.11_11 Регіональна економічна і соціальна географія
ГМН_6_2.1.21_6 Економічна і соціальна географія України
БМН_6_3.2.1_6 Ботаніка
БМН_6_3.2.2_6 Зоологія
БМН_6_3.1.06_2 Гістологія з основами цитології та ембріології
ІКТ_6_2.1.13_2 Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання
БМН_6_3.2.3_3 Анатомія людини
БМН_6_3.1.10_3 Фізіологія вищої нервової діяльності
БМН_6_3.2.9_5 Методика викладання біології та природознавства
БМН_6_2.1.15_3 Мікробіологія з основами вірусології та імунології
БМН_6_2.1.17_3 Фізіологія рослин
ГМН_6_3.2.6_3 Основи сільського господарства
БМН – 7.010103 Еволюційне вчення
ГМН_6_2.2.1_2 Біотехнологія та генна інженерія
БМН_6_3.2.4_3 Генетика з основами селекції
БМН_6_3.2.5_3 Фізіологія людини і тварин
БМН _6_2.17_3 Історія біології
ГМН Методика науково-дослідницької роботи на шкільному географічному майданчику
ГМН_6_1.1.15_1.5 Географія культури та релігій
ГМН_06_11_1.5 Основи океанографії
_ Краєзнавство і туризм
ГМН_6_3.1.31_1.5 Рекреаційна географія
ГМН_6_3.1.32_1.5 Географія людської діяльності

 


Наверх