ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Поліщук Тетяна Вікторівна

Поліщук Тетяна Вікторівнакандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри біології та методики її навчання
Е-mail: mtv-1985@ukr.net

Народилась 3 лютого 1985 р. в с. Родниківка, Уманського р-ну, Черкаської обл.
В 2007 році закінчила Уманський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство» та здобула кваліфікацію агронома-дослідника з плодоовочівництва і виноградарства.
Із січня 2008 року по вересень 2017 року працювала старшим науковим співробітником Дослідної станції тютюнництва НААН України.
В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація окремих елементів технології вирощування селери коренеплідної в умовах Правобережного Лісостепу України» та на підставі прилюдного захисту присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво.
В Уманському державному педагогічному університеті працює з 2017 р. на посадах викладача та старшого викладача.
Викладає дисципліни «Біотехнологія та генна інженерія», «Фітопатологія».

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Polischuk T.V. Effect of application of modified nourishing environment on the reproduction and yielding capacity of root celery /T.V. Polischuk, O.I. Ulianich, V.V. Polischuk, V.V. Ketskalo, N.V. Vorobiova // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. – 8(2). – P.113-119.

Polischuk T.V. Effect of application of modified nourishing environment on the reproduction and yielding capacity of root celery /T.V. Polischuk, O.I. Ulianich, V.V. Polischuk, V.V. Ketskalo, N.V. Vorobiova // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. – 8(2). – P.113-119.

Polischuk T.V. Effect of application of modified nourishing environment on the reproduction and yielding capacity of root celery /T.V. Polischuk, O.I. Ulianich, V.V. Polischuk, V.V. Ketskalo, N.V. Vorobiova // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. – 8(2). – P.113-119.

Поліщук Т.В. Урожайність і якість коренеплодів селекційних номерів буряку цукрового залежно від строків зберігання насіння / В. В. Поліщук, А. Ф. Балабак, Т. В. Поліщук // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2017. – Т. 21. – С. 164-167.

Поліщук Т.В. Видовий склад хвороб салату листкового в умовах закритого ґрунту за зимово-весняного вирощування / В.В. Кецкало, Т.В. Поліщук // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – 2018.- №92 Ч.1. Агрономія . – С.91-99.

Поліщук Т.В. Стерилізація рослинного матеріалу буряка цукрового в залежності від типу стерилізатора, концентрації і експозиції стерилізації in vitro // В.В. Поліщук, Л.М. Карпук, І.М. Пушка, О. П. Сержук, Т.В. Поліщук / Вісник Уманського НУС . – 2015. – № 1. – С.71-76.


Наверх