Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Половка Сергій Григорович

ПОЛОВКА
Сергій Григорович

доктор геологічних наук,
завідувач кафедри загального землезнавства, професор

Закінчив Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва (1987 р., технік-будівельник) та Київський університет імені Тараса Шевченка (геологічний факультет, 1994 р.; інженер-геофізик).

У 1999 р. у Відділенні морської геології та осадочного рудоутворення ННПМ НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Зв’язок сучасних морфоструктур (сучасного рельєфу) дна північно-західного шельфу Чорного моря з глибинними структурами тектоносфери» за спеціальністю 04.00.10 – «геологія океанів і морів».

В університеті працює з 1999 р. на посадах асистента (1999 р.), старшого викладача (2000 р.), доцента (з 2003 р.) кафедри географії та екології, завідувача кафедри загального землезнавства та геології (з 2012 р. до нині) природничо-географічного факультету.

У 2011 р. в спецраді Інституту геологічних наук НАН України вперше в Україні захистив докторську дисертацію за спеціальністю 04.00.23 – історія геології на тему «Історія морських геологічних досліджень в Україні».

Наукові інтереси: геологія північно-західного шельфу Чорного моря, геоекологія та історія науки і техніки.

Опубліковано понад 170 наукових праць, в т.ч. – 2 монографії та 2 навчальні посібники, численні методичні розробки. Викладає навчальні курси «Геологія з основами геохімії», «Картографія з основами топографії», «Історична географія» та «Історія розвитку географічної науки в Україні», «Основи океанографії».


Наверх