Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія. Хімія.
 • Біологія. Практична психологія.
 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія. (інформатика)
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.
 • Біологія. (хімія)
 • Географія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


«Ylmy hereketniň Esas ugury»

 

Робота професорсько-викладацького складу кафедр факультету чітко спрямована на розв’язанням певних наукових проблем. Так на кафедрі загального землезнавства та геології (зав. кафедрою проф. С.Г. Половка) науковці сконцентровані увагою над дослідженнями із землезнавства та історії розвитку геології, приділяють увагу дослідженням водних природно-антропогенних ландшафтів України, створенню банку та баз даних географічних напрямів; колектив кафедри хімії, екології та методики їх навчання (зав. кафедрою проф. С.В. Совгіра) розробляє загальну наукову тему «Дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя»; на кафедрі біології та методики її навчання (зав. кафедрою проф. З.Ф. Ключко) ведеться робота з підготовки майбутніх учителів біології у контексті розвитку вищої педагогічної освіти України»; на кафедрі географії та методики її навчання (зав. кафедрою проф. О.В. Браславська) ведуться дослідження ландшафтного різноманіття лісостепу і степу Правобережної України.

1

Канд. біол. наук, доц. І.В. Красноштан під час проведення дослідів

Природничо-географічний факультет орієнтується на розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Під егідою НАН, НААН та АПН України в структурі факультету функціонують такі науково-дослідні лабораторії:

«Екологія і освіта» (завідувач доц. Г.Є. Гончаренко);

«Лабораторія оптимізації родючості ґрунтів» (завідувач доц. В.П. Миколайко);

«Наукова геологічна лабораторія» (завідувач проф. С.Г. Половка);

«Лабораторія інноваційних технологій навчання біології» (завідувач доц. Р.А.Якимчук),

які тісно співпрацюють з провідними науковими та освітянськими закладами України.

2

Наукова робота в хімічній лабораторії

Науковцями факультету виконуються держбюджетні науково-дослідні, фундаментальні та прикладні теми:

№ з/п Назва теми Підстава для виконання Строки виконання
1 Дослідження потенціалу ландшафтних екосистем Центрального Побужжя для формування екомережі України та залучення молоді до природоохоронної роботи Наказ МОНУ від 17.11.2008 р. №1043 2011-2012
2 Сортовивчення, апробація та насінництво озимих зернових культур Договір між сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю “Колос” Тетіївського району Київської області та УДПУ імені Павла Тичини від 3 січня 2010 року 2010-2012
3 Інтеграція технологій екологізації й енергозбереження в освітніх закладах та залучення молоді до заощадження природних ресурсів Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.10.2012 р. №1193 2013 – 2014

Завдяки вмілій та спланованій організації діяльності до науково-дослідної роботи активно залучаються також і студенти факультету. Розробка спільних наукових проектів, дослідження в рамках виконання курсових, дипломних і магістерських робіт сприяють видавництву студентських публікацій, створюють передумови для участі вихованців у роботі науково-практичних конференцій, готують до перемог на Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах.

3

Науково-дослідна робота студентів на агробіостанції

У рамках затверджених наукових тематик лабораторій студентами, аспірантами і докторантами проводяться наукові дослідження, організовуються експедиції, конференції, наради, семінари, в яких беруть участь провідні науковці України та зарубіжжя, досвідчені вчителі шкіл регіону.

beýleki tarapyna