Мова:

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Students scientific society

Студентське наукове товариство (СНТ) природничо-географічного факультету є добровільним некомерційним об’єднанням студентів та магістрантів, які займаються науково-дослідною роботою у позанавчальний та навчальний час, створеним на підставі спільності наукових інтересів.

Гордієнко Аліна – голова студентського наукового товариства факультету

Котенко Руслана – заступник голови студентського наукового товариства факультету

Основною метою діяльності студентського наукового товариства природничо-географічного факультету є всебічне сприяння творчій та науковій діяльності, підвищенню рівня методичної підготовки, розвитку наукового мислення і навичок дослідницької роботи студентів університету.

Найкращі та найталановитіші студенти нашого факультету беруть участь у міжнародних проектах, конференціях, олімпіадах, конкурсах різного рівня.

Колектив студентського наукового товариства факультету

 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ СТУДЕНТІВ УСІХ КУРСІВ ФАКУЛЬТЕТУ!!!

The Student Science Society (CSP) of the Faculty of Natural Sciences and Geography is a voluntary non-profit association of undergraduate and graduate students engaged in research during extracurricular and academic time, created on the basis of common scientific interests.

Gordienko Alina – Head of the Student Scientific Society of the Faculty

Ruslan Kotenko – Deputy Chairman of the Faculty Student Scientific Society

The main goal of the Student Science Society of the Faculty of Natural Sciences is to comprehensively promote creative and scientific activities, increase the level of methodological training, development of scientific thinking and research skills of students of the University.

The best and most talented students in our faculty participate in international projects, conferences, competitions, competitions of various levels.

Faculty Student Student Society

WE WELCOME STUDENTS OF ALL THE COURSES OF THE FACULTY !!!


On Top