Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Заступник декана з впровадження інформаційно комунікаційних технологій

Лаврик Олександр Дмитровичlulenko

 

кандидат географічних наук,

доцент кафедри географії та методики її навчання

Е-mail: slavrik1979@gmail.com

 

Народився 24 вересня 1979 року в с. Хоменки Вінницької області. У 2001 р. закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за фахом вчитель географії та біології.

В університеті працює з 2007 року на посадах лаборанта та молодшого наукового співробітника держбюджетної теми, з 2011 р. – викладач. У 2008–2011 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2011 р. в спецраді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу» за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів під керівництвом професора Г.І. Денисика.

У лютому 2018 р. на засіданні вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини затвердив тему докторської дисертації «Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Правобережної України».

Наукові інтереси: інженерне ландшафтознавство, ландшафтно-технічні системи, долинно-річкові ландшафти, історія впливу людини на долинно-річкові ландшафти планети.

Опубліковано понад 150 наукових і науково-популярних праць, в т.ч. – 3 монографії та 6 навчальних посібників. Викладає курси «Загальне землезнавство», «Географія материків і океанів», «Геоінформаційні технології в географії» та «Регіональний геолого-геоморфологічний аналіз».


Наверх