> Відкрите заняття з фізичної географії України | Офіційний сайт природничо-географічного факультету УДПУ ім. П.Тичини

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Відкрите заняття з фізичної географії України
Опубліковано: 09.11.2020, 10:07

05 листопада 2020 року доцент кафедри географії та методики її навчання, кандидат географічних наук Кравцова Ірина Віталіївна провела відкрите лекційне заняття з фізичної географії України для студентів та викладачів університету на тему: «Внутрішні води України».

Формат заняття незвичний, але актуальний. Лекція відбувалася онлайн в системі відеозв’язку Jitsi Meet. Студенти 32 групи природничо-географічного факультету спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), викладачі кафедри географії та методики її навчання, завідувач кафедри географії та методики її навчання проф. О.В. Браславська, декан природничо-географічного факультету проф. В.П. Миколайко успішно приєдналися до системи та взяли участь у роботі онлайн лекції.

Тема заняття передбачала опрацювання актуальних наукових питань, що розкривають природні особливості внутрішніх вод України. Студенти сформували знання про фізико-географічні особливості Чорного та Азовського морів, поверхневі води України, які представлені річками, озерами, болотами, водосховищами, ставками та каналами. З’ясували географічні особливості поширення підземних вод, проаналізували забезпеченість України водними ресурсами; вивчили схему гідрологічного районування.

Інноваційним було застосування оцифрованого конспекту лекції, що дозволило тримати досить високий темп роботи та детально розглянути питання плану.
Під час заняття були використані різноманітні методи та методичні прийоми, а саме: методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності (словесні методи, наочні методи, відеометод, репродуктивний метод, метод проблемного викладу, частково-пошуковий метод), методи стимулювання та мотивації учіння (навчальна дискусія, пред’явлення навчальних вимог), методи контролю та самоконтролю. Варто було б зазначити, що досить вдало були використані такі технології: проблемного, сугестивного, інтерактивного навчання, інформаційно-комунікативні технології тощо.
У обговоренні лекційного заняття взяли участь декан природничо-географічного факультету проф. В.П. Миколайко, завідувач кафедри географії та методики її навчання проф. О.В. Браславська, викладачі кафедри: доц. О.І. Ситник, доц. О.Д. Лаврик, доц. І.П. Козинська. Усі присутні поділилися враженнями від лекції і власне від роботи у форматі онлайн.

Мета лекційного заняття досягнута. Лекція проведена на високому науково-методичному рівні.
PS
Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води… (В. Сосюра)
Відкривайте для себе Україну))) (викладачі кафедри географії та методики її навчання УДПУ імені Павла Тичини)


Наверх