> Крок у майбутню професію | Офіційний сайт природничо-географічного факультету УДПУ ім. П.Тичини

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Крок у майбутню професію
Опубліковано: 19.03.2015, 12:12

КРОК У МАЙБУТНЮ ПРОФЕСІЮ

Важливим елементом навчально-виховного процесу підготовки майбутніх учителів є педагогічна практика, яка проходить в умовах, максимально наближених до майбутньої професійної діяльності і забезпечує практичне пізнання закономірностей та принципів професії, сприяє зростанню педагогічної майстерності, є способом вивчення навчально-виховного процесу сучасної школи на основі безпосередньої участі у ньому.

12 березня 2015 року на природничо-географічному факультеті відбулася підсумкова конференція та захист державної педагогічної практики студентами ІV курсу.

1

Члени комісії, наголошуючи на тому, що педагогічна практика має навчаючий і виховний аспекти, також передбачає проведення студентом окремих видів дослідницької роботи, що і визначає її комплексний характер. Це передбачає виконання студентом-практикантом всіх видів і функцій професійної та громадської діяльності: проведення уроків різних типів і видів, виконання обов’язків класного керівника тощо.

2

Базою для проходження педагогічної практики були загальноосвітні школи м. Умані та уманського регіону. Суттєвим фактором її успішного перебігу, окрім діяльності методистів зі спеціальностей, групових керівників, викладачів кафедр педагогіки і психології університету,  стала підтримка керівників освітніх закладів, класних керівників, вчителів-предметників та зацікавленість учнів.

Звіти-презентації студентів були яскравими, характеризували умови і результати діяльності, ілюструвалися фото- і відеоматеріалами. І, незважаючи на хвилювання,  емоційність та окремі неточності відчувалося, що доповідачі прагнуть до професійного зростання та захоплені майбутньою професією.

34

Незвичним елементом щорічних підсумкових конференцій та захистів педагогічних практик стали звіти іноземних студентів, які навчаються на факультеті.
7
У ході обговорення всіх етапів проходження педагогічної практики іноземними студентами виникла жвава дискусія щодо подолання мовного бар’єру, особливостей шкільного навчально-виховного процесу на батьківщині студентів, поваги до професії учителя та використання технічних засобів в процесі викладання (цікава особливість: кожен першокласник у Туркменістані отримує у подарунок від президента країни ноутбук, можливо цим пояснюється висока мотивація школярів  до навчання).
8
На завершення, декан природничо-географічного факультету, доц. Р.А. Якимчук зазначив, що практика не лише перевіряє теоретичну і практичну підготовку студентів до самостійної роботи, а й створює широкі можливості для збагачення творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя!

9


Наверх