ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Миколайко Валерій Павлович

МИКОЛАЙКО
Валерій Павлович

кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри загального землезнавства та геології

Народився 26 липня 1964 року в с. Охматів Жашківського району Черкаської області. У 1989 р. закінчив Уманський сільськогосподарський інститут імені О.М. Горького за фахом вчений агроном.

У 1997 р. після закінчення навчання в аспірантурі успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Родючість ґрунту та продуктивність яблуневого саду за різних систем утримання в умовах Центрального Лісостепу України».

З 1999 року працює в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. У 2000 року отримав вчена звання доцента.

Створив і очолив науково-дослідну лабораторію з проблем оптимізації родючості ґрунту (2003 р.), на базі якої під його керівництвом виконувалась науково-дослідна держбюджетна тема «Ґрунтово-екологічний моніторинг центральної частини Правобережного Лісостепу України» (2006-2008 рр.) і госпдоговірні теми «Сортовивчення, апробація та насінництво ярих зернових культур» (2007-2009 рр.) та «Сортовивчення, апробація та насінництво озимих зернових культур» (2010-2012 рр.)

Опублікував понад 90 наукових праць та посібників, зокрема він є одним із авторів навчальних посібників «Загальна біологія» (2003 р.), «Біологія» (2007 р.), які схвалені та рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Викладає курси «Ґрунтознавство», «Географія ґрунтів», «Радіобіологія» та «Біотехнологія».


Наверх