> ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція | Офіційний сайт природничо-географічного факультету УДПУ ім. П.Тичини

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія. Хімія.
 • Біологія. Практична психологія.
 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія. (інформатика)
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.
 • Біологія. (хімія)
 • Географія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


«ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція»
Опубліковано: 20.11.2017, 11:41

17 листопада 2017 року на природничо-географічному факультеті відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція: «Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті». Ініціаторами конференції виступили викладачі кафедр географії та методики її навчання і хімії, екології та методик їх навчання. Серед співорганізаторів наукового заходу були Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут педагогіки НАПН України, Інститут агроекології та природокористування НААН, Міжнародна асоціація екологів університетів.

Учасники конференції
Відкриття конференції. Вступне слово д.п.н., проф. Браславської Оксани Володимирівни та д.п.н., проф. Совгіри Світлани Василівни (завідуючі кафедрами).
Доповідь д.п.н., проф., зав. кафедри географії та методики її навчання
Браславської О.В.

У ході конференції були обговорені такі дискусійні питання: 1) Наукові засади географічної, екологічної та хімічної освіти у закладах вищої педагогічної освіти. 2) Досвід практичної екологічної, краєзнавчої діяльності та дослідної роботи з географії, хімії та екології у школі. 3) Інноваційні технології в географічній, хімічній освіті та екологічній діяльності.
За результатами конференції було опубліковано збірник матеріалів.

Наверх