Відповідальний за роботу з іноземними студентами

Л.О. Безлатня

Безлатня Любов Олександрівна

кандидат географічних наук,доцент кафедри географії, геодезії та землеустрою

Навчальний корпус №1, 304 ауд.,

E-mail: lubovbezlatnya@gmail.com

Народилася в с. Йосипівка Кіровоградської області. У 2003 р. закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  за фахом «Вчитель біології, географії, валеології та основ екології». У 2004р. закінчила магістратуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини і отримала кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти, викладач географії».

В університеті працює з 2005 року на посаді викладача. У 2012-2017 року навчалася в аспірантурі на кафедрі географії Вінницького державного педагогічного університету  імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію. Тема дисертаційного дослідження: «Культурні ландшафти міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» Правобережної України». Науковий керівник – Денисик Г. І. доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Наукові інтереси: антропогенне ландшафтознавство, міжзональні геоекотони, культурні ландшафти – їх раціональне використання наявних, розбудова та охорона. Опубліковано понад 100 праць наукового і навчально-методичного характеру.

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Безлатня Л. О. Культурні ландшафти міжзональних геоекотонів / Л. О. Безлатня // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ «Обрії», 2013. – Вип. 2 (70). – 314 с.

Безлатня Л. О. Дослідження культурних ландшафтів в Україні. / Л. О. Безлатня, О. М. Шевчук // Українська географія: сучасні виклики: зб. наук. праць. У 3–х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 21.

Ситник О. І. Заселення та розвиток форм господарювання міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» Правобережної України / О. І. Ситник, Л. О. Безлатня // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Серія: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. – Вип. 775–776. – С. 101–113.

Ситник О. І. Міжзональний геоекотон «лісостеп-степ» Правобережної України / О. І. Ситник, Л. О. Безлатня // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип.1 (81). – С. 64–72.

Безлатняя Л. А. Окультуренные сельскохозяйственные ландшафты межзонального геоэкотона «лесополе-поле» Правобережной Украины / Л. А. Безлатняя // Магілёўскі Мерыдыян. Навуковы часопіс. – 2016. − Том 16, вып. 1–2. – С. 77–79.


Наверх