Моніторинг якості освітньо-професійних програм

Шановний студенте!

Дайте, будь ласка, відверті відповіді на запитання щодо якості освітньо-професійної програми, за якою Ви навчаєтесь.

Анкета «Задоволеність студентів вузу з надання їм підтримки, результатами навчання, щодо створення умов для особистісного розвитку і виховання»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо забезпечення безпеки освітнього середовища

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійних програм, за якою вони навчаються

Анкета для студентів щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

Анкета для студентів щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Анкета щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

Анонімне анкетування «Якість освіти в університеті очима студентів»

Анонімне анкетування серед студентів «Молодь проти корупції»

Опитувальник «Окремі питання вивчення відпрацювання студентами пропущених навчальних занять у ІІ половину дня»

Опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою

АНКЕТА «ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМИ»


Наверх