ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Заступник декана з навчальної роботи

    Рожі Інна Георгіївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 312 ауд.,

E-mail: E-mail: inna.rozhi.93@gmail.com

Народилась 16 грудня 1993 року в с. Тинівка, Жашківського району, Черкаської області.

З 1999 по 2010 р. навчалася в Тинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

З 2010 по 2014 р. навчалась в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, отримала диплом бакалавра та здобула кваліфікацію вчителя географії.

З 2014 по 2015 р. навчалася в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, отримала диплом спеціаліста з відзнакою та здобула кваліфікацію географа. Вчителя географії, біології та економіки. Організатора краєзнавчо-туристської роботи.

Також протягом 2014-2015 р. здобула ступінь магістра та кваліфікацію географа. Викладача географії.

З 2014 по 2015 р. працювала лаборантом кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 1 листопада 2015 року зарахована до аспірантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 1 вересня 2017 р. працює викладачем кафедри географії та методики її навчання.

29 березня 2018 року захистила дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів географії  до краєзнавчо-туристської роботи на засадах компетентнісного підходу» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  із спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З  вересня 2019 по жовтень 2020 року виконувала обов’язки заступника декана з міжнародного співробітництва по факультету.

З  1 вересня 2021 виконує обов’язки заступника декана з навчальної роботи.

Наукові інтереси: краєзнавчо-туристська робота та ГІС технології в географії.


Наверх