Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія. Хімія.
 • Біологія. Практична психологія.
 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія. (інформатика)
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.
 • Біологія. (хімія)
 • Географія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


«Педагогічна практика»

Педагогічна практика студентів природничо-географічного факультету є складовою частиною навчально-виховного процесу й займає одне з центральних місць у професійній підготовці вчителя загальноосвітньої школи. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх учителів з їх практичною діяльністю в педагогічному закладі, сприяє формуванню творчого ставлення майбутнього спеціаліста до педагогічної діяльності, визначає ступінь його професійної здатності та рівень педагогічної спрямованості.

Метою педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами та формами організації навчально-виховного процесу в галузі їх майбутньої професії, формування у майбутніх учителів біології, географії та хімії професійних компетенцій, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. Власне на практиці студенту надається можливість визначитися у правильності обраної для себе сфери діяльності, з’ясувати міру відповідності особистих якостей необхідним для професії вчителя.

Уроки географії у 7-му класі

Основні завдання педагогічної практики:

– поглиблення і закріплення теоретичних знань студентів;
– формування і закріплення основних професійно-педагогічних умінь, навичок, досвіду відповідно до вимог Галузевих стандартів вищої педагогічної освіти і освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста;
– розвиток у майбутніх учителів педагогічної свідомості і професійно важливих якостей особистості.

Основними умовами ефективності проходження педагогічної практики є її психолого-педагогічна спрямованість, теоретичне обґрунтування, навчальний і виховний характер, комплексний підхід до змісту і організації практики, систематичність.

Проведення позакласних виховних заходів

Навчально-виховна робота студентів-практикантів проходить у декілька етапів:

– підготовчий: студент обов’язково має: взяти участь у настановчих зборах в університеті та отримати направлення до школи; взяти завдання на час проходження педпрактики та перелік документів, які входять до звітної документації;
– основний етап, на якому студент повинен активно включитися у роботу в якості вчителя, класного керівника, взяти на себе всі посадові обов’язки вказаних спеціалістів;
– заключний етап, де відбувається підведення підсумків педагогічної практики, підготовка звітної документації і власне захист практики.

Базами проведення практик є загальноосвітні школи, позашкільні заклади, літні оздоровчі табори, шкільні майданчики міста Умані та населених пунктів за місцем проживання студентів. За період проходження практики студенти нашого факультету показують високий рівень володіння фактичним матеріалом, проводять різні типи уроків та позакласних заходів і готуються до повноцінної роботи в загальноосвітній школі.

Захист педагогічної практики

72

82
Наверх