Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія. Хімія.
 • Біологія. Практична психологія.
 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія. (інформатика)
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.
 • Біологія. (хімія)
 • Географія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


«Заступник декана з організації фахових практик»

Ситник Олексій Іванович

СИТНИК Олексій Іванович

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 310ауд.

E-mail: oleksiy.sytnyk@udpu.edu.ua

Народився 24 вересня 1963 р. у м. Умань Черкаської області. У 1986 р. закінчив  географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за фахом «географ-метеоролог». По завершенню навчання працював інженером-бортспостерігачем у Дніпропетровській окремій воєнізованій частині з активного впливу на гідрометеорологічні процеси і у складі екіпажу фахівців-метеорологів втілював програму по збільшенню кількості опадів на територіях із нестійким зволоженням.

У 1987-2003 рр. працював на посаді вчителя географії та заступника директора з виховної роботи загальноосвітніх школах м. Умані.

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює з 2003 р. на посаді викладача, старшого викладача, доцента. У 2006-2010 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2011 р. в спецраді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистив під керівництвом професора Г.І. Денисика кандидатську дисертацію на тему «Міжзональний геоекотон «лісостеп-степ» Правобережної України» за спеціальністю 11.00.11- конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Створив методичну базу викладання таких дисциплін як «Метеорологія і кліматологія», «Гідрологія», «Геоморфологія», забезпечивши їх відповідними навчальними посібниками та приладами,та підняв на високий рівень організацію проведення навчально-польових  практик із зазначених дисциплін.

Наукові інтереси: міжзональні геоекотони, антропогенні ландшафти, історія впливу людини на ландшафти Центральної України.

Опублікував понад 100 наукових праць та посібників.

Викладає курси «Метеорологія і кліматологія», «Гідрологія», «Геоморфологія», «Геграфія глобалізаційних процесів».

Наверх