Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія. Хімія.
 • Біологія. Практична психологія.
 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія. (інформатика)
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.
 • Біологія. (хімія)
 • Географія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


«Декан факультету»

В.П. Миколайко

МИКОЛАЙКО Валерій Павлович 

доктор сільськогосподарських наук,
професор кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 222 ауд.,

 тел (04744) 4-05-43

Е-mail: mikolaiko@i.ua

Е-mail: pgf@udpu.edu.ua

Народився 26 липня 1964 року в с. Охматів Жашківського району Черкаської області.

Освіта: Уманський сільськогосподарський інститут імені О.М. Горького за фахом вчений агроном.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за фахом біолог, вчитель біології, екології та вчитель хімії.

Діяльність:  З 1999 року працює в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. У 2000 року отримав вчене звання доцента по кафедрі географії та екології.

За період роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини обіймав посади викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри. З червня 2016 року декан природничо-географічного факультету. За сумісництвом з вересня 2016 року професор кафедри біології та методики її навчання.

Напрямок наукового дослідження: У 1997 р. після закінчення навчання в аспірантурі успішно захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему «Родючість ґрунту та продуктивність яблуневого саду за різних систем утримання в умовах Центрального Лісостепу України» за спеціальністю 06.00.01 – загальне землеробство.

Створив і очолив науково-дослідну лабораторію з проблем оптимізації родючості ґрунту (2003 р.), на базі якої під його керівництвом виконувалась науково-дослідна держбюджетна тема «Ґрунтово-екологічний моніторинг центральної частини Правобережного Лісостепу України» (2006-2008 рр.) і госпдоговірні теми «Сортовивчення, апробація та насінництво ярих зернових культур» (2007-2009 рр.) «Сортовивчення, апробація та насінництво озимих зернових культур» (2010-2012 рр.) та «Організаційно-економічні основи розробки технологій вирощування високоякісної продукції садівництва» (2013-2017 рр.).

У 2018 році в спеціалізованій вченій раді при Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему «Агробіологічні основи формування врожаю та якості насіння цикорію коренеплідного в умовах Правобережного Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.

Опублікував понад 150 наукових праць, серед яких три монографії, підручник , десять посібників, зокрема є співавтором навчальних посібників «Загальна біологія» (2003 р.), «Біологія» (2007 р.), «Основи сільського господарства» (2013 р.), «Насінництво та насіннєзнавство цукрових буряків» (2014 р.) які схвалені та рекомендовані Міністерством освіти і науки України, співавтор трьох авторських патентів на винаходи.

Викладає навчальні дисципліни: «Ґрунтознавство», «Географія ґрунтів», «Основи сільського господарства» та «Біогеохімія».

Наверх