Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Заступник декана з виховної роботи

Максютов Андрій Олексійович

Максютов Андрій Олексійович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії  та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 311 ауд.

E-mail: andriy.maksyutov@udpu.edu.ua

Народився 12 грудня 1983 року в м. Будапешт Угорщина. У 2006 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за фахом вчитель географії та біології, краєзнавства і туризму, валеології та основ екології.

В університеті працює з 2010 року на посадах лаборанта та викладача. У 2010-2013 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Наукові інтереси: патріотичне виховання майбутніх учителів географії у процесі пошукової туристсько-краєзнавчої роботи.

Викладає курси «Географія культури та релігій», «Географія Людської діяльності», «Регіональна економічна географія».

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Максютов А. О Принципи та методи патріотичного виховання майбутніх учителів географії / А. О. Максютов // Проблема підготовки сучасного вчителя. – 2012. – Вип. 5. – С. 174–179.

Максютов А. О. Патріотичне виховання майбутніх вчителів гегорафії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 – «Теорія і методика виховання»/ А. О. Максютов – Умань, 2013. – 19 с.

Максютов А. О. Туристсько-краєзнавча діяльність та її виховний потенціал / А. О. Максютов // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – Умань : ФОП «Ростунов», 2013. – Вип. 16. – С. 135–138.

Максютов А. О. Самостійна робота студентів-географів як складова підготовки майбутнього фахівця / А. О. Максютов // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – Вип. 18. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 129–133.

Максютов А. О. Деонтологічна підготовка майбутніх учителів / А. О. Максютов // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань : ФОП «Жовтий О. О.», 2016. – Вип. 13. – С. 145–150.

Максютов А. О. Виховання патріотизму в позааудиторній діяльності студентів ВНЗ / А. О. Максютов // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – Вип. 19. – С. 104–107.

Географічна деонтологія: навч.-метод. посіб. / уклад. А. О. Максютов. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 104 с.

Масютов А. О. Основи технологій виробництва : навч.-метод. посіб. / укл. Максютов А. О. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 72 с.

Масютов А. О. Патріотичне виховання студентської молоді у процесі вивчення географічного краєзнавства : навч.-метод. посіб. / укл. Максютов А. О. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – 114 с.


Наверх