Наукова геологічна лабораторія

          Відповідно до письмового звернення від 17.05.2000 р. Президента Всеукраїнського благодійного фонду «Геоеко – ХХІ століття» дійсного члена Міжнародної академії екології, безпеки людини та природи проф. О. Ю. Митропольського до ректора УДПУ імені Павла Тичини акад. АПН України В. Г. Кузя, в навчальній установі засновано громадську організацію Уманське районне відділення Всеукраїнського благодійного Фонду (УРВ ВБФ) «Геоеко – ХХІ століття» (свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян № 29 від 22.09.2000 р.). На базі якого відповідно до наказу керівника вузу № 09 від 17.01.2001 р. на кафедрі географії та екології природничого факультету створена наукова геологічна лабораторія, науковим координатором якої є Інститут геологічних наук (ІГН) НАН України (м. Київ).

         Наукова спрямованість лабораторії на зорі її існування була наступною: «Вивчення геологічного середовища та його моніторинг». Її співробітники проводили дослідження за такими напрямами: геоморфологія і тектоніка; геоекологія та екологія; історія науки і техніки. Виконання різних науково-дослідних тематик та укладання угод про творчу співпрацю з ІГН НАН України, потребувало корекції наукових напрямів, які нині трансформувалися і виокремилися у більш спеціалізовані, а саме: землезнавчі дослідження та їх історія розвитку; водні природно-антропогенні ландшафти України; банк і бази даних географічних напрямів.

                  Наукову геологічну лабораторію неодноразово відвідували учні загальноосвітніх шкіл м. Умань, які знайомилися з колекцією мінералів і гірських порід, руд і т.п. Працівники лабораторії надавали та надають допомогу у визначенні мінералів і гірських порід та поповненні геологічних колекцій географічних кабінетів шкіл м. Умані та Уманського району, консультують учнів, які навчаються в Малій академії наук (МАН). Стосовно останнього, зазначимо, що була рецензована учнівська наукова робота слухача Черкаського відділення МАН України при Буцькій загальноосвітній школі I – III ступенів П. Ф. Балагути на тему: «Передісторія розвитку сільського туризму в смт. Буки». Робота наукової геологічної лабораторії не обмежується м. Умань та Уманським районом. Слід згадати, укладені угоди про співпрацю з Колочавською ЗОШ № 1 (Закарпатська обл., Міжгірський р-н.), останню таку угоду укладено 28 травня 2004 року. Ці угоди давали можливість щорічно з 2000 року по 2014 рік включно проходити студентам навчально-польову практику з географічних і біологічних дисциплін у мальовничому куточку Українських Карпат. Де студенти не тільки закріплюють у польових умовах теоретичні знання набуті під час лекцій, а й оздоровлюються та знайомляться з побутом, історією Західної України, що робить їх більш інтелектуально розвиненими молодими людьми. Ми маємо надію, про продовження співпраці з Колочавською ЗОШ № 1 в подальшому.

Фото1

         За сумлінну працю співробітники лабораторії мають низку подяк від дирекції ЗОШ шкіл (ЗОШ № 2 імені М. Ф. Ватутіна м. Ватутіно Черкаська обл.; ЗОШ № 9, № 10 м. Умань; Новоселівської ЗОШ І-ІІ ступенів Любашівського р-ну Одеська обл.) та керівництва УДПУ імені Павла Тичини (наказ № 71 від 18.03.2005 р.).

          НГЛ впродовж багатьох років підтримує тісні творчі наукові контакти з ІГН НАН України, які проявилися у виконанні науково-дослідної теми за контрактом з МОН України «Геоморе», під час якої досліджувалась тектонічна будова північно-західного шельфу Чорного моря (2001) та Міжнародного проекту «Седимент МОК ЮНЕСКО» – вивчався зв’язок глибинної будови з поверхневими структурами дна Чорного моря (2001). Така співпраця була закріплена угодою про співробітництво між УДПУ імені Павла Тичини (м. Умань) та ІГН НАН України (м. Київ). Це дало можливість співробітнику лабораторії брати участь в якості старшого наукового співробітника (за сумісництвом) відділу охорони підземних вод ІГН НАН України (зав. відділом доктор геол.-мін. наук М. С. Огнянник) у виконанні науково-дослідних робіт за господарським договором № 40 «Розробка системи моніторингу геологічного середовища в районі дендрологічного парку «Софіївка» (наказ директора ІГН НАН України № 104-к від 13.07.2001 р.).

Фото3

          Прагнення не втратити набутий досвід, наукові напрацювання та не полишати моніторинг геологічного середовища дендрологічного парку «Софіївка» НАН України підштовхнуло керівника наукової геологічної лабораторії звернутися до заступника директора з наукової роботи ІГН НАН України доктора геол.-мін. наук, проф. О. Ю. Митропольського з проханням допомогти укомплектувати відповідним технічним оснащенням та хімічними реактивами лабораторію. Дирекція інституту віднеслась із порозуміння до даного прохання і на баланс УРВ ВБФ «Геоеко-ХХІ століття» було передано комплекти польових лабораторій, які дозволяють здійснювати експрес аналіз води у польових умовах і загальний аналіз води у лабораторії.

20140706_154413

          Згодом, було продовжено геоекологічний моніторинг дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, який є одним із найбільших парків Європи, під час виконання дербюджетної теми прикладного характеру «Геоекологічний моніторинг дендрологічного парку «Софіївка» в м. Умань (номер державної реєстрації – 0103U003312; термін виконання 2003 – 2005 рр., відповідальний виконавець – доц. С. Г. Половка, співвиконавці – ст. вик. І. В. Красноштан, лаборанти Л. М. Максютова, В. Д. Макарова, О. А. Половка, К. Г. Кецкало). Це дало можливість залучити до науково-дослідних робіт на громадських засадах студентів і магістрантів природничого (згодом природничо-географічного) факультету УДПУ імені Павла Тичини, які вміло використовували набутий досвід та наукові напрацювання для написання студенських наукових робіт. Слід наголосити, що дипломні та магістерські роботи такого характеру мали високий науковий рівень і неодноразово відзначалися Державною екзаменаційною комісією природничого-географічного факультету УДПУ імені Павла Тичини, як найкращі. Наприклад, дипломна робота, яка була трансформована в магістерську роботу «Геоекологічний моніторинг поверхневих вод дендрологічного парку «Софіївка» (О. Д. Лаврик, 2002 р. та ін.). З часу заснування лабораторії і до нині на її базі виконано близько 40 курсових, 34 дипломних та 8 магістерських робіт.

27032014724

         Інтегруючись у наукову спільноту співробітники наукової геологічної лабораторії пишуть відгуки на автореферати кандидатських дисертаційних робіт, брали участь в урочистих проводах ІХ Української антарктичної експедиції (2004) до шостого континенту. Цим самим популяризували лабораторію, кафедру, факультет і взагалі вуз.

          За час існування НГЛ її співробітниками опубліковано понад 250 наукових праць, із яких 4 монографії: «Сто морських геологів України» (Половка С.Г., 2007); «Науково-дослідний флот України (минуле, сучасне, майбутнє) (Митропольський О.Ю., Половка С.Г., 2009); «Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу» (Денисик Г.І., Лаврик О.Д., 2012); «Річкові ландшафтно-технічні системи» (Лаврик О.Д., 2015). Першу монографічну роботу побажав мати у своїй наукові бібліотеці Інститут енциклопедичних досліджень НАН України для створення і редакції «Енциклопедії сучасної України» (вих. 117/345 від 18.02.2009 р., Л. В. Рябець).

          Іншим вагомим науковим напрацюванням цієї лабораторії є створений банк даних з морської геології, який налічує 4 бази даних: 1) дані про кадрове забезпечення морських геологічних досліджень; 2) бібліографію наукових праць; 3) результати експедиційних досліджень і рейсів в акваторію Світового океану та 4) базу фактичного матеріалу, що зберігається у керносховищі. Особлива цінність цього банку даних полягає в тому, що він впроваджений у наукових установах НАН України (ІГН НАН України, ВМГОР ВНЗ НАН України), МОН України (КНУ ім. Тараса Шевченка й ОНУ ім. І.І. Мечникова) та Болгарській Академії наук (Інститут океанології БАН, м. Варна). Співробітники лабораторії входили до авторських колективів, які займалися розробкою науково-навчального посібника «Міжнародний рік океану (проблеми, пошуки, здобутки)» (О.Ю. Митропольський, С.Г Половка, 2000); навчальних посібників «Географія Уманщини (до 75-річчя УДПУ імені Павла Тичини)» (С.Г. Половка, 2006), «Геологія з основами геохімії» (С.Г. Половка, 2014), «Геоінформаційні технології в географії» (О.Д. Лаврик, 2014), «Загальне землезнавство». Книга 1 (О.Д. Лаврик, 2014), «Геоурбаністика» (О.Д. Лаврик, 2014), «Регіональний геолого-геоморфологічний аналіз» (О.Д. Лаврик, О.С. Осадчий, Д.О. Панкратенкова, 2015), «Основи палеогеографії» (С.Г. Половка, Д.О. Панкратенкова, 2015); курсів лекцій «Географія материків і океанів» (О.Д. Лаврик, 2014), «Історія розвитку географічної науки в Україні» (С.Г. Половка, О.А. Половка, 2015); методичних вказівок до написання курсових і дипломних робіт із географічних дисциплін для студентів природничого факультету, (С.Г. Половка та ін., 2004); «Ґрунтознавство: лабораторний практикум» (В.П. Миколайко, І. І. Миколайко, 2014), «Загальне землезнавство» (О.Д. Лаврик, 2015), «Історія географії (С.Г. Половка, О.А. Половка, 2015); навчальної програми з фундаментальних і спеціальних географічних дисциплін (С.Г. Половка, 2010), навчальної програми польових практик з фундаментальних і спеціальних географічних дисциплін (С.Г. Половка, 2010), наскрізної навчальної програми фахової практики з географії (С.Г. Половка, О.Д. Лаврик, В.П. Миколайко, О.А. Половка, 2014) та ін.

        У 2004 р. співробітники лабораторії стають членами «Українського географічного товариства» (С.Г. Половка, О.Д. Лаврик), «Спілки геологів України» (С.Г. Половка), налагоджують контакти з неурядовими громадськими організаціями («Всеукраїнська екологічна ліга», 2002 р.) та урядовими організаціями (Державна комісія України по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього середовища України, 2010).

           Нині співробітники НГЛ активно працюють над тематикою, яка пов’язана з напрямком історії науки і техніки у вивченні геології Світового океану. Вони продовжують реалізовувати і впроваджувати у життя, одну з наукових ідей акад. УАН В. І. Вернадського у галузі історії геології океанів і морів та історії географічних досліджень. Новий виток розбудови цього напряму, пов’язаний із створенням у відділі сучасного морського седиментогенезу ІГН НАН України Лабораторії інформаційних технологій у морській геології. Одне із завдань Лабораторії, створення баз та банків даних на підставі архівних документів. В структурному підрозділі цього інституту в якості ст. наук. співробітника працює док. геол. наук. проф. Половка С.Г., який продовжує поповнювати банк даних із морської геології. Для здійснення задуманого в історії географії, дослідники НГЛ на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Географія та екологія: наука і освіта», (Умань, 15–16 квітня 2010 р.) висунули ідею про створення банку даних із географії. Така пропозиція була гаряче підтримана учасниками конференції. Нині здійснюється збір матеріалів для банку даних, який стане у пригоді студентам, вчителям географії, аспірантам і докторантам та допитливій молоді, яку цікавлять географічні дослідження.

Фото2

          Іншим вагомим науково-навчальним доробком є те, що 12 травня 2014 р. на кафедрі загального землезнавства та геології ПГФ відбулося урочисте офіційне відкриття новоствореного підрозділу під назвою: «Геолого-географічний музей Євразії», який був створений наказом ректора УДПУ імені Павла Тичини №368 о/д від 7 травня 2014 р. Цей музей є структурним підрозділом НГЛ. Хоча його історія надто коротка, але скажемо декілька слів про нього. У виставленій експозиції музею міститься близько 400 зразків мінералів та гірських порід із різних частин Євразії. Крім цього, музей нараховує близько 600 екземплярів різних зразків. Створено електронний каталог класичних зразків мінералів, гірських порід і решток органічного світу минулих геологічних епох.

           Наукові напрацювання співробітників лабораторії неодноразово доповідалися на різнорідних наукових зібраннях, як міжнародного так всеукраїнського рівнів, які проходили у ІГН НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка, (м. Київ), ОНУ імені І. І. Мечникова (м. Одеса) та в інших вузах і науково-дослідних установах НАН та АПН України. Доброю традицією для дослідників у галузі географії вже стало проведення всеукраїнських конференцій, остання така (V Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю), 10–11 квітня, 2014 р. – УДПУ) конференція була проведена у квітні 2014 р.

Контактна інформація: вул. Садова 2 (ауд. 323) м. Умань, Черкаська обл., Україна 20300 тел. моб. 0978231591

E-mail:lab.geolog@udpu.edu.ua


Наверх