> Попередній захист кваліфікаційних робіт | Офіційний сайт природничо-географічного факультету УДПУ ім. П.Тичини

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Попередній захист кваліфікаційних робіт
Опубліковано: 07.05.2019, 11:15

26 квітня на кафедрі географії та методики її навчання природничо-географічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбувся попередній захист випускних кваліфікаційних робіт освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія).

Тематика наукових робіт є актуальною і вирізняється науковою новизною, різноманітністю і цікавістю у науковому плані, теоретичному та практичному значенні.

До оприлюднення були представлені результати таких наукових досліджень: «Чинники формування рельєфу півдня України (на прикладі Одеської області)» (Олексій Баламутенко, наук. керівник – д. геол. н., проф. Сергій Половка), «Гідрологічні особливості озер Центральної України» (Олег Варченко, наук. керівник – к. геог. н., доц. Ірина Кравцова), «Атрактивність рекреаційних ландшафтів Івано-Франківської області» (Марія Ужела, наук. керівник – к. геог. н., доц. Ірина Кравцова), «Клімат Вінницької області в умовах його глобальних змін» (Олеся Плахотнюк, наук. керівник – к. геог. н., доц. Олексій Ситник), «Україна в сучасних глобалізаційних процесах» (Тетяна Загорулько, наук. керівник – к. геог. н., доц. Олексій Ситник), «Гідрологічні дослідження Середнього Побужжя студентами-географами» (Ірина Ганжала, наук. керівник – к. геог. н., доц. Олексій Ситник), «Земельно-ресурсний потенціал лісостепової зони Правобережної України та його оцінка» (Алла Сергієнко, наук. керівник – д. геог. н., проф. Григорій Денисик), «Екологічні особливості захисних лісових насаджень в структурі агроландшафтів Центрального лісостепу України» (Людмила Мельник, д. геог. н., проф. Григорій Денисик), «Тенденції розвитку економічної географії (ХІХ – поч. ХХ ст.)» (Павло Яремчук, наук. керівник – д. пед. н., проф., зав. кафедри географії та методики її навчання Оксана Браславська).


Наверх