Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Конференції та семінари

Традицією на природничо-географічному факультеті стало проведення всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. Щомісяця відбуваються науково-методичні семінари, на яких викладачі обговорюють актуальні проблеми у сфері науки та навчальної діяльності.

Всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції 

 

№ з/п

Назва теми

Тип заходу

Дата проведення

Організатори

1

Природничі науки в системі освіти

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

19 квітня
2019 р.

Кафедра біології та методики її навчання
2

Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

14листопада
2019 р.

Кафедра географії та методики її навчання

Наукові, науково-практичні, науково-методичні семінари 2019 р.

 

 

№ з/п

Назва теми

Тип заходу

Час проведення

Відповідальні

1

Геокультурна регіоналізація Вінницької області

Науковий семінар

16 січня
2019 р.

Максютов А.О.

2

Д. І. Менделєєв – видатний вчений і талановитий педагог

Науково-методичний семінар

12 лютого 2019 р.

Давискиба В. В.

3

Еколого-біологічні особливості господарськоцінних автохтонних та алохтонних видів рослин у центральній частині Правобережного Лісостепу України

Науковий семінар

20 лютого 2019  р.

Поліщук Т. В.

Андрієнко О. Д.

4

Туристичні ресурси Центрально-економічного району

Науковний семінар

22 лютого 2019 р.

Рожі І. Г.
5

Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи правобережної України

Науковий семінар

29 березня 2019 р.

Лаврик О.Д.

6

Твій біль, Україно, – Чорнобиль

Науково-методичний семінар

26 квітня
2019 р.

Гнатюк Н. О.

7

Науково-практичні аспекти дослідної діяльності майбутніх вчителів біології

Науково-практичний семінар

14 травня
2019 р.

Люленко С. О.

8

Вивчення гідрологічних об’єктів окремих територій студентами природничо-географічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини під час навчальних (польових) практик

Науково-практичний семінар

16 травня
2019 р.

Ситник О. І.

9

Формування практичної компетентності майбутніх вчителів біології

Науково-методичний семінар

 02 жовтня
2019 р.

Небикова Т. А.

10

Методи та форми розвитку критичного мислення у молоді під час вивчення географії

Науково-практичний семінар

30 жовтня 2019 р.

Запорожець Л. М.

11

Формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки

Науково-методичний семінар

08 листопада 2019 р.

Гончарук В. В.

12 Культурні ландшафти правобережної України (на прикладі міста Умань)

Науково-практичний семінар

15 листопада 2019 р.

Безлатня Л. О.

13 Охорона водних ресурсів в умовах зміни клімату

Науково-методичний семінар

22 листопада 2019 р.

Задорожна О. М.

14 Актуальні аспекти фенологічних досліджень у системі сучасних біологічних наук

Науковий семінар

27 листопада  2019 р.

Миколайко І. І.

15 На перехресті природничих наук

Науковий семінар

23 грудня

2019 р.

Рожі І.Г.


Наверх