Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія. Хімія.
 • Біологія. Практична психологія.
 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія. (інформатика)
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.
 • Біологія. (хімія)
 • Географія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


«Конференції та семінари»

Традицією на природничо-географічному факультеті стало проведення всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. Щомісяця відбуваються науково-методичні семінари, на яких викладачі обговорюють актуальні проблеми у сфері науки та навчальної діяльності.

Всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції 

 

№ з/п

Назва теми

Тип заходу

Дата проведення

Організатори

1

Природничі науки в системі освіти

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

28 лютого
2018 р.

Кафедра біології та методики її навчання
2

Географія та екологія: наука і освіта

Всеукраїнської науково-практичної конференції

19-20 квітня
2018 р.

Кафедра географії та методики її навчання
3

Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

15 листопада

2018 р.

Кафедра хімії, екології та методики їх навчання

Наукові, науково-практичні, науково-методичні семінари 2018 р.

 

 

№ з/п

Назва теми

Тип заходу

Час проведення

Відповідальні

1

Формування наскрізних умінь та ціннісних ставлень в учнів та студентів при вивчені біології та природознавства

Науково-мемодичний семінар

17 січня 2018 р.

Небикова Т. А.

2

Антропогенні ландшафти Центральної України

Науково-методичний семінар

30 січня 2018 р.

Кравцова І. В.

3

Розвиток релігійного туризму на Уманщині

Науковий семінар

15 лютого 2018 р.

Максютов А. О.

4

Сучасні підходи до методу проектів та його місце в навчальному процесі

Науково-методичний семінар

14 березня 2018 р.

Запорожець Л.

М.

5

Ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем

Науково-методичний семінар

18 березня 2018 р.

Лаврик О.Д.

6

Управління та охорона водних ресурсів

Науково-методичний семінар

23 березня 2018 р.

Задорожна О.М..

7

Випереджувальне навчання з географії як необхідна умова для формування предметних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Науково-методичний семінар

03 квітня 2018 р.

Герасименко О. В.

8

Актуальні питання сучасної біологічної науки в системі освіти

Науково-практичний семінар

25 квітня 2018 р.

Небикова Т. А.

9

Чорнобильський слід на землі, в долонях, у думах, серцях

Науково-методичний семінар

26 квітня

2018 р.

Гнатюк Н.О.

10

Вивчення студентами під час навчальних (польових) практик антропогенних форм рельєфу

Науково-практичний семінар

27 квітня 2018 р.

Ситник О.І.

11

Інформатизація сучасної вищої географічної освіти (компетентнісний аспект)

Науково-методичний семінар

22 травня 2018 р.

Макаревич І.М.

12 Основні екологічні проблеми Черкащини та шляхи їх подолання

Науково-практичний семінар

25 травня 2018 р.

Подзерей Р. В.

13 Організація навчальної та науково-дослідної діяльності студентів природничо-географічного факультету

Науково-практичний семінар

26 вересня 2018 р.

Люленко С. О.

14 Використання ІКТ технологій у професійній діяльності майбутнього вчителя біології

Науково-методичний семінар

19 грудня 2018 р.

Люленко С. О.

15 Розв’язання олімпіадних задач з хімії (9-11 класи)

Науково-методичний семінар

21 грудня 2018 р.

Галушко С.М.

Наверх